SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 12/2019

VOLLGAS P*S

VALERO PS / ERMUT  |  NAR:  2014  | ŠT-REG: RAO-049
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (493) 2797 4,10 115 3,27 91
 1.laktácia (68) 7263 4,19 304 3,51 255
  • vynikajúca mäsová úžitkovosť
  • vyšší obsah tuku a bielkovín v mlieku
  • optimálny na jalovice
  • vlastná plodnosť +1%
GZW/R: 125/95 DE-AT-CZ december 2019

Mlieko Mw: 121
Mlieko Kg: 743 Tuk kg/% : 33/0.03 Bielk. kg/%: 29/0.04

Mäso Fw: 113
Prírastky: 115 Jatočná výťaž.: 113 Mäso trieda: 103

Fitness Fit: 100
Produkčný život: 92 Dojiteľnosť: 112 Som. bunky: 112
Telenie: 113 Vitalita: 114 Plodnosť: 97
Zdravie vemena: 111 Kappa C: Beta C: A2A2

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 98
Osvalenie min
max 85
Končatiny min
max 118
Vemeno min
max 112
Výška v krížoch malá
veľká 102
Dĺžka panvy krátka
dlhá 101
Šírka panvy úzka
široká 91
Hĺbka tela plytké
hlboké 88
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 83
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 97
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 112
Sponka mäkka
strmá 113
Paznecht nízky
vysoký 101
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 112
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 109
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 88
Hĺbka vemena hlboké
plytké 107
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 92
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 88
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 111
Rozm. zad. ceckov min
max 98
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 105
Čistota vemena pacecky
čisté 95