SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

VOLLGAS P*S

VALERO PS / ERMUT  |  NAR:  2014  | ŠT-REG: RAO-049
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (169) 2696 3,97 107 3,27 88
 1.laktácia (2)  6614 4,06 269 3,31 219
  • ideálny na jalovice
  • zlepšuje obsah tuku v mlieku
  • vynikajúca mäsová úžitkovosť
DE-AT-CZ
GZW/R: 127/90 Mlieko Kg: 752 Rámec R: 99
FW: 114 Tuk kg/% : 32/0.01 Osvalenie: 87
Prírastky: 117 Bielk. kg/% 29/0.03 Končatiny: 114
Mäso trieda: 104 Som. bunky: 109 Vemeno: 112
Produkčný život 101 Dojiteľnosť: 108 Telenie: 114
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 104
Dĺžka panvy krátka
dlhá 102
Šírka panvy úzka
široká 91
Hĺbka tela plytké
hlboké 87
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 83
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 97
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 107
Sponka mäkka
strmá 113
Paznecht nízky
vysoký 107
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 111
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 86
Hĺbka vemena hlboké
plytké 111
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 92
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 87
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 114
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 105
Čistota vemena pacecky
čisté 97