SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

VOLLGAS P*S

VALERO PS / ERMUT  |  NAR:  2014  | ŠT-REG: RAO-049
  • ideálny na jalovice
  • zlepšuje obsah tuku v mlieku
  • vynikajúca mäsová úžitkovosť
DE-AT-CZ
GZW/R: 126/74 Mlieko Kg: 808 Rámec R: 92
FW: 116 Tuk kg/% : 38/0.05 Bielk.: 91
Prírastky: 118 Bielk. kg/% 26/-0.03 Končatiny: 112
Mäso trieda: 106 Som. bunky: 100 Vemeno: 107
Produkčný život 103 Dojiteľnosť: 104 Telenie: 116
Kappa C: Beta C:

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 95
Dĺžka panvy krátka
dlhá 99
Šírka panvy úzka
široká 88
Hĺbka tela plytké
hlboké 88
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 92
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 93
Vyjadr. pät. kĺbu plný suchý 100
Sponka mäkka
strmá 114
Paznecht nízky
vysoký 107
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 104
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 94
Hĺbka vemena hlboké
plytké 98
Dĺžka vemena krátke
dlhé 96
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 92
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 103
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 102
Čistota vemena pacecky
čisté 103


Dáta aktualizovane k 08/2018