SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

HARAM

HURLY / INDOSSAR  |  NAR:  2015  | ŠT-REG: HUC-004
  • vynikajúca mäsová úžitkovosť
  • ideálny na jalovice
  • nepríbuzný pôvod
AT-DE-CZ
GZW/R: 131/66 Mlieko Kg: 949 Rámec R: 96
FW: 109 Tuk kg/% : 33/-0.08 Bielk.: 97
Prírastky: 110 Bielk. kg/% 33/-0.01 Končatiny: 110
Mäso trieda: 99 Som. bunky: 99 Vemeno: 115
Produkčný život 115 Dojiteľnosť: 109 Telenie: 118
Kappa C: Beta C:

AT-DE-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 94
Dĺžka panvy krátka
dlhá 99
Šírka panvy úzka
široká 99
Hĺbka tela plytké
hlboké 97
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 84
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 97
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 107
Sponka mäkka
strmá 103
Paznecht nízky
vysoký 112
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 103
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 110
Hĺbka vemena hlboké
plytké 102
Dĺžka vemena krátke
dlhé 105
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 104
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 118
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 112
Čistota vemena pacecky
čisté 99


Dáta aktualizovane k 04/2018