SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

HARAM

HURLY / INDOSSAR  |  NAR:  2015  | ŠT-REG: HUC-004
  • vynikajúca mäsová úžitkovosť
  • ideálny na jalovice
  • nepríbuzný pôvod
AT-DE-CZ
GZW/R: 131/65 Mlieko Kg: 963 Rámec R: 97
FW: 110 Tuk kg/% : 34/-0.07 Osvalenie B: 100
Prírastky: 112 Bielk. kg/% 32/-0.03 Končatiny: 109
Mäso trieda: 99 Som. bunky: 99 Vemeno: 113
Produkčný život 114 Dojiteľnosť: 110 Telenie: 120
Kappa C: Beta C:

AT-DE-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 96
Dĺžka panvy krátka dlhá 100
Šírka panvy úzka široká 100
Hĺbka tela plytké
hlboké 97
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 86
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 92
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 103
Sponka mäkka
strmá 105
Paznecht nízky
vysoký 113
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 102
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 110
Hĺbka vemena hlboké
plytké 101
Dĺžka vemena krátke
dlhé 104
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 103
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 118
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 113
Čistota vemena pacecky
čisté 98


Dáta aktualizovane k 12/2017