SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

ENERGY

ENDELL / WAL  |  NAR:  2016  | ŠT-REG: EGE-016
GZW/R: 119/65 Mlieko Kg: 475 Rámec R: 94
FW: 107 Tuk kg/% : 30/0.13 Bielk.: 104
Prírastky: 105 Bielk. kg/% 10/-0.09 Končatiny: 111
Mäso trieda: 109 Som. bunky: 97 Vemeno: 100
Produkčný život 108 Dojiteľnosť: 108 Telenie: 102
Kappa C: Beta C:

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 94
Dĺžka panvy krátka
dlhá 95
Šírka panvy úzka
široká 95
Hĺbka tela plytké
hlboké 96
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 108
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 98
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 102
Sponka mäkka
strmá 109
Paznecht nízky
vysoký 112
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 93
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 92
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 108
Hĺbka vemena hlboké
plytké 90
Dĺžka vemena krátke
dlhé 102
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 119
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 105
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 111
Čistota vemena pacecky
čisté 104


Dáta aktualizovane k 04/2018