SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

ENJO

ELVIS / POLARBAER  |  NAR:  2016  | ŠT-REG: ERT-003
GZW/R: 134/64 Mlieko Kg: 1047 Rámec R: 103
FW: 116 Tuk kg/% : 37/-0.08 Bielk.: 101
Prírastky: 114 Bielk. kg/% 31/-0.07 Končatiny: 108
Mäso trieda: 111 Som. bunky: 105 Vemeno: 113
Produkčný život 118 Dojiteľnosť: 107 Telenie: 104
Kappa C: Beta C:

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 103
Dĺžka panvy krátka
dlhá 103
Šírka panvy úzka
široká 98
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 102
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 98
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 101
Sponka mäkka
strmá 111
Paznecht nízky
vysoký 104
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 103
Z.štvrte-dĺžka krátke dlhé 100
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 108
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 116
Hĺbka vemena hlboké
plytké 111
Dĺžka vemena krátke
dlhé 98
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 97
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 103
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 108
Čistota vemena pacecky
čisté 104


Dáta aktualizovane k 04/2018