SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

HELD

HERZ / ROYAL  |  NAR:  2016  | ŠT-REG: HUC-005
GZW/R: 134/64 Mlieko Kg: 819 Rámec R: 102
FW: 110 Tuk kg/% : 35/0.02 Bielk.: 106
Prírastky: 113 Bielk. kg/% 29/0.01 Končatiny: 102
Mäso trieda: 109 Som. bunky: 117 Vemeno: 115
Produkčný život 119 Dojiteľnosť: 106 Telenie: 107
Kappa C: Beta C:

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá veľká 100
Dĺžka panvy krátka
dlhá 110
Šírka panvy úzka
široká 97
Hĺbka tela plytké
hlboké 102
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 98
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 86
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 97
Sponka mäkka strmá 100
Paznecht nízky vysoký 100
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 99
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 99
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 113
Hĺbka vemena hlboké
plytké 104
Dĺžka vemena krátke
dlhé 87
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 110
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 125
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 117
Čistota vemena pacecky
čisté 104


Dáta aktualizovane k 08/2018