SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

HELD

HERZ / ROYAL  |  NAR:  2016  | ŠT-REG: HUC-005
  • kombinovaný úžitkový typ
  • výrazne predlžuje produkčný život
  • vlastná plodnosť +5%
  • vynikajúce zdravie vemena
DE-AT-CZ
GZW/R: 131/66 Mlieko Kg: 752 Rámec R: 100
FW: 110 Tuk kg/% : 33/0.02 Osvalenie: 109
Prírastky: 113 Bielk. kg/% 30/0.04 Končatiny: 102
Mäso trieda: 109 Som. bunky: 117 Vemeno: 110
Produkčný život 117 Dojiteľnosť: 100 Telenie: 115
Kappa C: AA Beta C: A1A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 99
Dĺžka panvy krátka
dlhá 111
Šírka panvy úzka
široká 98
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 96
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 84
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 95
Sponka mäkka strmá 100
Paznecht nízky
vysoký 101
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 98
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 94
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 98
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 112
Hĺbka vemena hlboké
plytké 104
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 87
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 111
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 121
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 111
Čistota vemena pacecky
čisté 105


Dáta aktualizovane k 12/2018