SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

HELD

HERZ / ROYAL  |  NAR:  2016  | ŠT-REG: HUC-005
  • kombinovaný úžitkový typ
  • výrazne predlžuje produkčný život
  • vlastná plodnosť +5%
  • vynikajúce zdravie vemena
DE-AT-CZ
GZW/R: 134/64 Mlieko Kg: 819 Rámec R: 102
FW: 110 Tuk kg/% : 35/0.02 Osvalenie: 106
Prírastky: 113 Bielk. kg/% 29/0.01 Končatiny: 102
Mäso trieda: 109 Som. bunky: 117 Vemeno: 115
Produkčný život 119 Dojiteľnosť: 106 Telenie: 107
Kappa C: AA Beta C: A1A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 102
Dĺžka panvy krátka
dlhá 111
Šírka panvy úzka
široká 98
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 95
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 85
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 95
Sponka mäkka strmá 100
Paznecht nízky
vysoký 101
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 102
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 97
P.štvrte-upnutie voľné pevné 100
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 112
Hĺbka vemena hlboké
plytké 107
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 88
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 112
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 127
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 116
Čistota vemena pacecky
čisté 105


Dáta aktualizovane k 08/2018