SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

HUTMAN

HARIBO / MANIGO  |  NAR:  2016
GZW/R: 132/60 Mlieko Kg: 580 Rámec R: 90
FW: 98 Tuk kg/% : 31/0.09 Bielk.: 107
Prírastky: 94 Bielk. kg/% 21/0.01 Končatiny: 113
Mäso trieda: 104 Som. bunky: 116 Vemeno: 118
Produkčný život 125 Dojiteľnosť: 0 Telenie: 127
Kappa C: Beta C:

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 91
Dĺžka panvy krátka
dlhá 88
Šírka panvy úzka
široká 88
Hĺbka tela plytké
hlboké 91
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 103
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 88
Vyjadr. pät. kĺbu plný suchý 100
Sponka mäkka
strmá 109
Paznecht nízky
vysoký 108
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 110
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 117
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 111
Hĺbka vemena hlboké
plytké 104
Dĺžka vemena krátke
dlhé 97
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 104
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 99
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 106
Čistota vemena pacecky
čisté 99


Dáta aktualizovane k 04/2018