SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2018

ZOMBIE

ZAUBER / RUMGO  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: ZAR-003
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni (295) 2605 3,94 103 3,07 80
1.laktácia (116) 6948 4,11 285 3,36 233
           
  • vynikajúca mäsová úžitkovosť
  • vlastná plodnosť +2%
  • ideálny na jalovice
AT a DE
GZW/R: 126/92 Mlieko Kg: 595 Rámec R: 95
FW: 111 Tuk kg/% : 21/-0.04 Osvalenie: 99
Prírastky: 113 Bielk. kg/% 10/-0.13 Končatiny: 116
Mäso trieda: 105 Som. bunky: 100 Vemeno: 115
Produkčný život 112 Dojiteľnosť: 114 Telenie: 117
Kappa C: Beta C: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 95
Dĺžka panvy krátka
dlhá 94
Šírka panvy úzka
široká 97
Hĺbka tela plytké
hlboké 99
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 102
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 98
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 114
Sponka mäkka
strmá 101
Paznecht nízky
vysoký 103
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 109
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 110
Hĺbka vemena hlboké
plytké 107
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 104
Hrúbka ceckov tenké hrubé 100
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 116
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 110
Čistota vemena pacecky
čisté 105


Dáta aktualizovane k 12/2018