SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

ZOMBIE

ZAUBER / RUMGO  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: ZAR-003
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni (336) 2601 3,95 103 3,07 80
1.laktácia (274) 7078 4,07 288 3,34 236
2laktácia (21) 7957 4,02 320 3,48 277
  • vynikajúca mäsová úžitkovosť
  • vlastná plodnosť +2%
  • ideálny na jalovice
AT a DE
GZW/R: 124/93 Mlieko Kg: 603 Rámec R: 95
FW: 110 Tuk kg/% : 21/-0.06 Osvalenie: 99
Prírastky: 113 Bielk. kg/% 11/-0.13 Končatiny: 116
Mäso trieda: 105 Som. bunky: 99 Vemeno: 115
Produkčný život 110 Dojiteľnosť: 113 Telenie: 116
Kappa C: Beta C: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 95
Dĺžka panvy krátka
dlhá 95
Šírka panvy úzka
široká 98
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 102
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 98
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 114
Sponka mäkka
strmá 101
Paznecht nízky
vysoký 105
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 105
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 109
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 110
Hĺbka vemena hlboké
plytké 107
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 105
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 101
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 115
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 109
Čistota vemena pacecky
čisté 105