SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

ZOMBIE

ZAUBER / RUMGO  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: ZAR-003
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni 11) 2565 3,81 98 3,09 79
           
           
  • vynikajúce prírastky
  • vlastná plodnosť +3%
  • ideálny na jalovice
AT a DE
GZW/R: 125/90 Mlieko Kg: 631 Rámec R: 95
FW: 112 Tuk kg/% : 21/-0.06 Bielk.: 99
Prírastky: 113 Bielk. kg/% 11/-0.14 Končatiny: 116
Mäso trieda: 105 Som. bunky: 102 Vemeno: 116
Produkčný život 111 Dojiteľnosť: 116 Telenie: 119
Kappa C: Beta C:

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 93
Dĺžka panvy krátka
dlhá 95
Šírka panvy úzka
široká 97
Hĺbka tela plytké
hlboké 99
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 101
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 99
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 116
Sponka mäkka
strmá 101
Paznecht nízky
vysoký 103
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 104
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 112
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 110
Hĺbka vemena hlboké
plytké 107
Dĺžka vemena krátke
dlhé 106
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 102
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 115
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 110
Čistota vemena pacecky
čisté 105


Dáta aktualizovane k 08/2018