SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

ZOMBIE

ZAUBER / RUMGO  |  NAR:  2012  | ŠT-REG: ZAR-003
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dni 11) 2565 3,81 98 3,09 79
           
           
  • vynikajúce prírastky
  • vlastná plodnosť +3%
  • ideálny na jalovice
AT a DE
GZW/R: 126/86 Mlieko Kg: 650 Rámec R: 95
FW: 108 Tuk kg/% : 31/0.05 Osvalenie B: 99
Prírastky: 110 Bielk. kg/% 11/-0.14 Končatiny: 118
Mäso trieda: 101 Som. bunky: 101 Vemeno: 116
Produkčný život 114 Dojiteľnosť: 116 Telenie: 119
Kappa C: Beta C:

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 93
Dĺžka panvy krátka
dlhá 98
Šírka panvy úzka
široká 98
Hĺbka tela plytké
hlboké 99
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 102
Postoj zad. konč. strmý šabľovity 100
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 115
Sponka mäkka
strmá 101
Paznecht nízky
vysoký 103
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 101
Z.štvrte-dĺžka krátke dlhé 100
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 112
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 110
Hĺbka vemena hlboké
plytké 111
Dĺžka vemena krátke
dlhé 104
Hrúbka ceckov tenké hrubé 100
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 117
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 112
Čistota vemena pacecky
čisté 106


Dáta aktualizovane k 12/2017