SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 04/2018

IO Pp*

ISARIO P*S / HUMPERT  |  NAR:  2015  | ŠT-REG: RSS-024
GZW/R: 125/62 Mlieko Kg: 836 Rámec R: 102
FW: 92 Tuk kg/% : 34/-0.01 Bielk.: 101
Prírastky: 87 Bielk. kg/% 26/-0.04 Končatiny: 112
Mäso trieda: 93 Som. bunky: 105 Vemeno: 117
Produkčný život 121 Dojiteľnosť: 98 Telenie: 111
Kappa C: Beta C:

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 102
Dĺžka panvy krátka
dlhá 101
Šírka panvy úzka
široká 99
Hĺbka tela plytké
hlboké 104
Sklon zadku zdvihnutý zrazený 100
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 90
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 101
Sponka mäkka
strmá 112
Paznecht nízky
vysoký 99
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 107
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 106
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 109
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 111
Hĺbka vemena hlboké
plytké 104
Dĺžka vemena krátke
dlhé 79
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 96
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 111
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 105
Čistota vemena pacecky
čisté 119


Dáta aktualizovane k 04/2018