SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Braunvieh

Zoznam Braunvieh

Data aktualizovazované k prepočtu  December 2015, báza SRN, AT

Meno býka

GZW

MW

Mlieko kg

Tuk%

TUK kg

Bielk.
(%)

BIELK. kg

FW

Končatiny

Vemeno

FIT

Somatické
bunky

Prod.
život

Telenie

JEFF g

125

122

848

-0.17

22

0.01

31

112

116

113

111

97

112

104

VIDAR g

125

119

910

-0.20

22

-0.08

26

100

105

107

119

110

115

114

PARZIVAL g

122

115

681

-0.12

19

-0.05

21

102

107

122

116

99

111

115

JEFF g

Jeff

VIDAR g

Vidar

PARZIVAL g

PArzival