SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Braunvieh

Zoznam Braunvieh

Data aktualizovazované k prepočtu  apríl 2018, báza SRN, AT

Meno býka GZW MW Mlieko kg Tuk% Tuk kg Bielk. % Bielk. kg FW Končatiny Vemeno FIT Somatické Prod. Telenie
bunky život
FIREWALL g 122 120 769 -0,02 31 -0,01 26 98 123 113 108 96 106 93
VELVET g 121 122 1041 -0,19 28 -0,07 31 98 115 105 106 92 113 106
JEFF g 115 113 514 -0.13 12 +0.04 22 102 114 114 107 97 105 104

JEFF g

Jeff

VIDAR g

Vidar

PARZIVAL g

PArzival