SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Jersey

Jersey

Data aktualizovazované k prepočtu  apríl 2018, báza USA

Meno býka PTI Net Merit Mlieko lbs Tuk % Tuk lbs Bielk. % Bielk. lbs Som. bunky Zabr. dcér Prod. život Typ
VERDI 134 447 162 0,36 79 0,16 37 1,0 -2 2,1 0,6
VICTOR (g) 63 211 225 -0,01 11 0,01 11 3 -1,3 3,8 1,4

VICTOR g

VICTOR g

Verdi

Verdi