SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Профиль компании

Niekoľko údajov o nás:

404 188 insem. dávok predaných v roku  2018

85 740 dávok HD vyvezených do USA, Austrálie, Holandska, Nemecka, Belgicka, Rakúska, Českej republiky, Francúzska, Poľska, Maďarska, Srbska, Dánska, Talianska, Veľkej Británie a Kene.

78%  podiel na domácom trhu  v roku 2018

7300 prenosov embryí v rokoch   1996 -2005

držiteľ 8 titulov "šampión výstavy Agrokomplex " a Zlatého kosáka AX 2002 " za  vystavovaných plemenných  bykov

úspešná realizácia projektov na zveľadenie chovu dobytka v Kazachstane a Mongolsku


Aktivity:

 • realizácia programov šľachtenia mliečneho, mäsového dobytka a kombinovaných plemien
 • stanica plemenných býkov s certifikátom EÚ
 • inseminácia HD
 • predaj spermy býkov
 • účasť v medzinárodných  testačných programoch
 • realizácia  projektov na zveľaďovanie  chovu HD v tretích krajinách

Stredisko prenosov embryí :

 • prenosy embryí doma i  v zahraničí
 • výplachy  donoriek
 • dovoz, vývoz embryí
 • určenie teľnosti na 25.deň  po inseminácii
 • diagnostika porúch plodnosti
 • určenie pohlavia plodu

Podporné činnosti:

 • organizácia odborných stáží  v zahraničí pre špecialistov v chove HD
 • účasť na medzinárodných veľtrhoch s poľnohospodárskym zameraním
 • organizácia lokálnych výstav zvierat a nákupných trhov
 • predaj doplnkového sortimentu