SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Pozvánka

Spoločnosť NATURAL si dovoľuje pozvať záujemcou na základné výbery a aukcie plemenných býkov  mäsových plemien na OPB Osík. Viac na www.opbosik.cz