SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Krásne a veselé Vianoce a šťastný Nový rok.

Krásne a veselé Vianoce a šťastný Nový rok.

Merry Christmas and Happy New Year 

Frȍhliche Weihnachten und glȕckliches Neues Jahr 

Счастливого Рождества и Нового Года 

Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo