SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 12/2019

Meno RZG Mlieko
(kg)
tuk
(kg)
tuk
%
Bielk.
(kg)
Bielk.
%
Prod. spoľ. Prod. život Som. bunky Plodnosť Typ Vem. Konč. Telenie Kappa C: Beta C: RZM:
Biker Red 128 645 22 -0.05 28 0.07 76 110 109 118 116 112 117 113 119
Bonus Red 143 1435 52 -0.08 43 -0.06 74 126 114 101 116 121 108 108 AB A1A2 133
Burnet Red 133 932 32 -0.07 38 0.07 84 115 105 91 133 127 122 117 A2A2 126
Jerrylee Red 123 1123 13 -0.36 32 -0.07 92 103 113 108 116 116 101 89 A2A2 118
Pargo Red 149 1806 67 -0.08 56 -0.05 73 117 118 100 126 128 107 109 BB A1A1 143
Step Red 150 2866 54 -0.59 70 -0.26 95 121 121 99 114 116 102 111 AB A1A2 146
Stern Red 153 1305 72 0.19 47 0.02 73 127 106 108 128 123 132 124 BB A1A2 140
Sunny Red * 136 1731 32 -0.41 34 -0.25 99 124 119 90 130 130 118 121 124
Sunset Red 142 2187 70 -0.2 58 -0.16 76 109 110 96 113 113 103 101 AA A2A2 145