SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 12/2017

Meno RZG Mlieko
(kg)
tuk
(kg)
tuk
%
Bielk.
(kg)
Bielk.
%
Prod. spoľ. Prod. život Som. bunky Plodnosť Typ Vem. Konč. Telenie Kappa C: Beta C: RZM:
Step Red 144 2557 46 -0.56 63 -0.22 74 112 112 105 118 121 99 124
Angelo Red 137 735 75 0.5 42 0.19 73 107 106 97 124 117 117 118
Soko Red 139 1864 31 -0.46 52 -0.12 73 111 104 93 137 133 124 121
Rowan Red 127 668 25 -0.03 21 -0.02 73 111 125 110 125 136 92 122
Tackeberry 118 439 19 0 30 0.19 90 100 108 98 99 103 101 0
Red Mist 136 1343 34 -0.22 61 0.16 99 107 100 93 110 98 119 109
Deluxo 125 1009 61 0.2 31 -0.04 89 114 116 87 107 117 87 104
Jerrylee 134 1564 33 -0.33 49 -0.05 92 100 114 101 123 122 104 109
Painter 131 1385 40 -0.2 36 -0.12 78 111 109 104 112 118 106 0
Tokay Red 121 1233 10 -0.43 36 -0.06 90 100 109 99 109 109 105 112


Dáta aktualizovane k 12/2017