SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS


Dáta aktualizovane k 08/2018

Meno RZG Mlieko
(kg)
tuk
(kg)
tuk
%
Bielk.
(kg)
Bielk.
%
Prod. spoľ. Prod. život Som. bunky Plodnosť Typ Vem. Konč. Telenie Kappa C: Beta C: RZM:
Biker Red 145 1242 47 -0.05 47 0.05 67 119 119 118 122 118 116 141 133
Bonus Red 151 1655 63 -0.06 54 -0.02 66 129 112 109 124 122 116 108 139
Burnet Red 133 932 32 -0.07 38 0.07 84 115 105 91 133 127 122 105 126
Solito Red 153 1419 53 -0.06 40 -0.09 66 136 119 109 145 148 128 117 130
Step Red 140 2505 39 -0.61 61 -0.23 70 113 111 101 116 119 100 117 138
Stern Red 155 1461 77 0.17 52 0.02 66 130 108 108 129 124 136 124 140
Sunny Red 135 1883 43 -0.35 44 -0.21 80 112 115 98 119 124 111 122 129