SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Mäsové plemená

Zoznam Mäsové plemená

Charolais

Meno býka

Št. register

Pôvod
O x OM

prir vl(g)

120d(kg)

210d(kg)

365d(kg)

Telenie

Plemenitba

ADOUR

VCH-028

Barnabe x Sol

1725

208

319

528

 

kríženie

OSCAR

VCH-047

Cardinal  x Rivoire

 

183

326

 

ľahké

čistokrvná,kríženie

SIMON P

VCH-058

Bajor x Big Mac

1504

249

389

 

ľahké

čistokrvná,kríženie

JANDA

VCH-020

Harrison  x Galion

 

200

342

540

105

čistokrvná

JOCK z Cunkova

VCH-009

Impair x Diminutif

1917

193

355

601

 

čistokrvná,kríženie

ROMEO z Boru

VCH-030

Vizir x Novotel

1731

247

401

717

 

čistokrvná, kríženie

UNIQUA PVCH-043Normen x Magenta1836250295529 úžitkové kríženie

Simon

Limousine

Meno býka

Št. register

Pôvod
O  x OM

prir vl(g)

120d(kg) 

210d(kg)

365d(kg)

Syn.index

Telenie

Plemenitba

VILIK

VLI-029

Vendredi x On-Dit

1357

219

340

548

 

 

kríženie

SUPER BOVET

VLI-023

Tigris P  x Malibu

1491

224

348

 

 

 

kríženie

MATS

VLI-037

Mateo x Imperator

1550

 

301

545

 

 

kríženie

URSA VFU

VLI-027

Kolja x Louxor

1745

176

282

474

 

predpoklad ľahkého telenia

úžitkové kríženie

ABIDOL

VLI-036

Armstrong x Nightflyer

 

     

kríženie

Abidol

Abidol

Mäsový simentál

Meno býka

Št. register

O x OM

Prírastok g

120 D (kg)210 D (kg)365 D (kg)TeleniePlemenitba
TUAREG PPVSM-021Lykke SiriusP x Holm Ulrik P1667224388649 Čistokrvná a úžitkové kríženie
POLFIN PVSM-008Bison P x Vingegaard Sirius PP1832192300564 Úžitkové kríženie
GODSKE PVSM-019Vitto PP x Hedetoft United P     Úžitkové kríženie
GARFIELD P Hedetoft United P x Ostervang Thor P  416759 Úžitkové kríženie

Tuareg PP

Tuareg

Belgické modré

Meno býka

Št. register

O x OM

Pôrod. hm.

Hm. 12 mes

Výška 12 mes

Prírastok

Hm. 24 mes

Výška 12 mes

Telenie

Plemenitba

 

JAPIO

VBB-012

Jaap Van Phaenocryst x Emigree de st Fontaine

 

     

ľahké

kríženie

 

CIRBOLYA

VBB-001

Eclatant x Bence Betyár

50kg

493kg

118cm

1421g

 

 

ľahké

kríženie

 

Japio

Japio

Aberdeen Angus

Meno býka

Št. register

Pôvod
O  x M

prir vl(g)

120d(kg) 

210d(kg)

365d(kg)

Syn.index

Telenie

Plemenitba

SMUGGLER

VAG-010

Kreol Red x  Hobo

1958

200

319

573

110

jalovice

kríženie

TEXEL RED

VAG-016

Playboy Red x Kuna Red

1540

235

348

596

129

 

kríženie

Smuggler