SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2019

HARAM

HURLY / INDOSSAR  |  NAR:  2015  | ŠT-REG: HUC-004
  • vynikajúca mäsová úžitkovosť
  • ideálny na jalovice
  • nepríbuzný pôvod
AT-DE-CZ
GZW/R: 128/69 Mlieko Kg: 895 Rámec R: 99
FW: 109 Tuk kg/% : 24/-0.15 Osvalenie: 97
Prírastky: 111 Bielk. kg/% 29/-0.03 Končatiny: 111
Mäso trieda: 99 Som. bunky: 97 Vemeno: 119
Produkčný život 114 Dojiteľnosť: 108 Telenie: 114
Kappa C: Beta C:

AT-DE-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá veľká 100
Dĺžka panvy krátka
dlhá 97
Šírka panvy úzka
široká 101
Hĺbka tela plytké
hlboké 98
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 89
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 98
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 105
Sponka mäkka
strmá 102
Paznecht nízky
vysoký 111
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 108
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 107
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 112
Hĺbka vemena hlboké
plytké 104
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 105
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 101
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 115
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 112
Čistota vemena pacecky čisté 100