SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2019

WALFRIED

WAL / MALEFIZ  |  NAR:  2010  | ŠT-REG: HW-048
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (804) 2527 4,09  103 3,27 83
1. laktácie (461) 6984 4,16 291 3,48

243

2.laktácie (276) 8196 4,13  339 3,55 291
3.laktácie (86) 8917 4,13 368 3,48 310
  • Harmonický typ
  • Ideálny na jalovice
  • Výrazne predlžuje produkčný život
DE-AT-CZ
GZW/R: 126/97 Mlieko Kg: 518 Rámec R: 106
FW: 101 Tuk kg/% : 21/-0.01 Osvalenie: 105
Prírastky: 103 Bielk. kg/% 16/-0.03 Končatiny: 106
Mäso trieda: 105 Som. bunky: 125 Vemeno: 106
Produkčný život 115 Dojiteľnosť: 92 Telenie: 110
Kappa C: Beta C: A2A2

DE-AT-CZ
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 107
Dĺžka panvy krátka
dlhá 104
Šírka panvy úzka
široká 97
Hĺbka tela plytké
hlboké 109
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 106
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 92
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 98
Sponka mäkka
strmá 102
Paznecht nízky
vysoký 106
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 95
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 101
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 98
Hĺbka vemena hlboké
plytké 105
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 80
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 86
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 96
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 102
Čistota vemena pacecky čisté 100