SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 12/2019

ISENTAL

IDIOM / WINNIPEG  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RSS-021
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (195) 2580 3,83 99 3,05 79
1. laktácie (170) 6909 3,88 268 3,30 228
2. laktácie (136) 7638 3,88 296 3,39 259
3.lakácie (101) 8071 3,92 317 3,33 269
  • veľmi dobré zatriedenie mäsa
  • optimálny na jalovice
  • znižuje obsah somatických buniek
GZW/R: 107/93 DE a AT december 2019

Mlieko Mw: 105
Mlieko Kg: 599 Tuk kg/% : 5/-0.24 Bielk. kg/%: 7/-0.17

Mäso Fw: 107
Prírastky: 104 Jatočná výťaž.: 98 Mäso trieda: 113

Fitness Fit: 102
Produkčný život: 102 Dojiteľnosť: 96 Som. bunky: 111
Telenie: 105 Vitalita: 87 Plodnosť: 101
Zdravie vemena: 107 Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 92
Osvalenie min
max 107
Končatiny min
max 96
Vemeno min
max 92
Výška v krížoch malá
veľká 91
Dĺžka panvy krátka
dlhá 91
Šírka panvy úzka
široká 92
Hĺbka tela plytké
hlboké 101
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 117
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 97
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 86
Sponka mäkka
strmá 108
Paznecht nízky
vysoký 102
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 110
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 89
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 91
Hĺbka vemena hlboké
plytké 82
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 98
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 103
Rozm. pr. ceckov od seba
k sebe 97
Rozm. zad. ceckov min
max 91
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 97
Čistota vemena pacecky
čisté 101