SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2019

ISENTAL

IDIOM / WINNIPEG  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RSS-021
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (195) 2580 3,83 99 3,05 79
1. laktácie (170) 6909 3,88 268 3,30 228
2. laktácie (136) 7638 3,88 296 3,39 259
3.lakácie (101) 8071 3,92 317 3,33 269
  • veľmi dobré zatriedenie mäsa
  • optimálny na jalovice
  • znižuje obsah somatických buniek
DE a AT
GZW/R: 108/93 Mlieko Kg: 623 Rámec R: 91
FW: 107 Tuk kg/% : 6/-0.25 Osvalenie: 107
Prírastky: 104 Bielk. kg/% 8/-0.17 Končatiny: 95
Mäso trieda: 113 Som. bunky: 111 Vemeno: 94
Produkčný život 103 Dojiteľnosť: 97 Telenie: 105
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 91
Dĺžka panvy krátka
dlhá 91
Šírka panvy úzka
široká 92
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 117
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 98
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 88
Sponka mäkka
strmá 107
Paznecht nízky
vysoký 101
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 108
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 110
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 91
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 91
Hĺbka vemena hlboké
plytké 83
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 98
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 102
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 98
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 97
Čistota vemena pacecky
čisté 102