SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Simmental-Fleckvieh (DE_AT)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2019

ISENTAL

IDIOM / WINNIPEG  |  NAR:  2009  | ŠT-REG: RSS-021
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (195) 2580 3,83 99 3,05 79
1. laktácie (170) 6909 3,88 268 3,30 228
2. laktácie (136) 7638 3,88 296 3,39 259
3.lakácie (101) 8071 3,92 317 3,33 269
  • veľmi dobré zatriedenie mäsa
  • optimálny na jalovice
  • znižuje obsah somatických buniek
DE a AT
GZW/R: 109/93 Mlieko Kg: 660 Rámec R: 93
FW: 108 Tuk kg/% : 7/-0.26 Osvalenie: 107
Prírastky: 104 Bielk. kg/% 9/-0.18 Končatiny: 97
Mäso trieda: 113 Som. bunky: 111 Vemeno: 93
Produkčný život 104 Dojiteľnosť: 97 Telenie: 105
Kappa C: Beta C:

DE a AT
  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Výška v krížoch malá
veľká 92
Dĺžka panvy krátka
dlhá 91
Šírka panvy úzka
široká 94
Hĺbka tela plytké
hlboké 101
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 119
Postoj zad. konč. strmý
šabľovity 96
Vyjadr. pät. kĺbu plný
suchý 87
Sponka mäkka
strmá 108
Paznecht nízky
vysoký 104
P. štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
Z.štvrte-dĺžka krátke
dlhé 109
P.štvrte-upnutie voľné
pevné 92
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 92
Hĺbka vemena hlboké
plytké 84
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 99
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 105
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 97
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 95
Čistota vemena pacecky
čisté 102