SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Správne uskladnenie inseminačných dávok

Inseminačné firmy majú prísne predpisy ako uskladňovať a zaobchádzať s inseminačnými dávkami tak, aby sa k Vám na farmu dostali v optimálnej kondícii. Zmrazené semeno je živé a zostane živé len ak sa s ním bude vhodne zaobchádzať. Akonáhle sa inseminačné dávky dostanú do kontajnera na farme, je to už na zodpovednosti chovateľa, aby boli správne uskladnené a vhodne sa s nimi manipulovalo.
Najdôležitejšie je zapamätať si, že dávky musia byť uskladnené v tekutom dusíku pri teplote -195 stupňov Celzia alebo v dusíkových parách pri teplote -179°C. Semeno je možné „zohriať“ na -73°C bez toho, aby sa poškodili bunkové štruktúry. Pri vyberaní inseminačnej dávky z kontajnera je potrebné dávať pozor, aby ostatné ID v kontajneri boli čo najhlbšie pod hrdlom kontajnera a obmedziť čas v hrdle na niekoľko sekúnd. 7,5 centimetra pod hrdlom kanistra je teplota pod -73°C.
Zvyšok úspešného skladovania ID je o vhodnej starostlivosti o kontajner. Umiestnite kontajner na suchom a čistom mieste, kde ho môžete vidieť každý deň. Neumiestňujte kontajner priamo na betón alebo tam, kde mu hrozí náraz. Ak na ňom zvonku zbadáte námrazu, znamená to, že došlo k narušeniu vákua a je potrebné rýchlo konať, aby ste zachránili obsah kontajnera. Pravidelne kontrolujte hladinu dusíka, aby ste videli či sa náhodou neznižuje rýchlejšie ako obvykle, čo by ukazovalo na problém s kontajnerom. Tiež si veďte záznam o tom, kedy je potrebné znovu naplniť kontajner a dbajte na to, aby sa tak skutočne stalo. Ak je potrebné kontajner presunúť, robte tak veľmi opatrne a držte ho pevne. Je konštruovaný ako vákuová fľaša a celú hmotnosť semena a dusíka drží len úzke hrdlo. Nestavajte kontajner na hranu, mohlo by dôjsť k prasknutiu nosného hrdla. Pri ukladaní kontajnera sa uistite, či je dno kolmé na podlahu, a potom ho jemne položte.

Nezabúdajte ani na pravidelné čistenie a dezinfekciu kontajnera.