SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Skoré prvé otelenie

Na listovkách býkov na našom webe pribudli prednedávnom ďalšie vyhodnocované znaky. Organizácia CDBC (COUNCIL OF DAIRY CATTLE BREEDING) neustále hľadá, vyvíja a testuje nové znaky, ktoré majú vplyv na ekonomiku chovu mliečnych plemien. Dôvod je jednoduchý - maximálny genetický zisk je možné dosiahnuť iba vtedy, keď do ekonomického indexu zahrnieme všetky znaky s ekonomickou hodnotou.
Medzi tie novšie znaky patrí informácia o skorom prvom otelení. Keďže náklady na odchov jalovíc predstavujú 15-20% z celkových nákladov na výrobu mlieka, záujem o zistenie optimálneho veku pri otelení je obrovský. Výsledkom zlepšenia postupov riadenia stáda bolo v USA markantné zníženie veku pri prvom otelení. V roku 1985 sa holsteinské prvôstky v USA telili v priemere vo veku 28,1 mesiaca, v roku 2000 sa priemerný vek pri prvom otelení znížil na 26,0 mesiacov a v súčasnosti je to 24,5 mesiacov. Nižší vek pri otelení priniesol enormné zníženie nákladov na odchov jalovíc na obnovu stáda.

Skoré prvé otelenie
Skoré prvé otelenie (Early First Calving - EFC) je definované v dňoch a je to jednoducho zníženie veku pri prvom otelení so obráteným znamienkom (+ vs. -).
Výber smerom k pozitívnym hodnotám bol pre vyhodnocované znaky pozitívne prijatý a znak bol preto  obrátený tak, že výber smeruje k tomu, čo sa považuje za žiaduci smer. Čiže, ak býk prenáša na potomstvo zníženie veku pri prvom otelení o 2 dni, jeho PTA pre skoré prvé otelenie je +2,0 dňa.
Pozrime sa na niekoľko podrobností o novom znaku – Skoré prvé otelenie
Vo výpočtovom modeli boli zohľadnené nasledovné efekty: stádo-sezóna narodenia,
regresie týkajúce sa príbuzenského kríženia a heterózy a genetický efekt zvierat. Dedičnosť znaku Skoré prvé otelenie bola 2,3%. Štandardná odchýlka PTA (v rámci plemena) bola 3 dni.  
Spoľahlivosť znaku pre mladých genotypovaných holsteinských býkov je v priemere 66%.

K býkom z našej ponuky s najvyššími hodnotami pre Skoré prvé otelenie patrí Starway 6,3; Lifeterey 6; Paypal 5,7; Amari 5,6; Philip 5,3; Catchy 5,2; Dave 5,1. Spomedzi Red Holsteinov je to Agar-Red 4,2; Pat-Red 4; Buster-Red 3,5; Zuma-Red 3,4; Rock-Red 2,4 a Rotary-Red 2,1.