SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Tepelný stres počas státia na sucho ovplyvňuje budúcnosť kráv

Mnohé mliečne farmy sa už zlepšili v manažovaní zasušených kráv, ale v oblasti kontroly tepelného stresu je ešte stále čo zlepšovať. Na ochladzovanie kráv a zlepšenie ich podmienok v produkčnom stáde sa už vyvinulo veľké úsilie, ale zasušené kravy a kravy v prechodnom období neboli v centre pozornosti.
Je ochladzovanie zasušených kráv dôležité? Iba v tom prípade, ak máte radi zdravé kravy a teľatá. Len ak sa Vám páči produkcia mlieka. Iba v prípade, ak Vám záleží na dobrej reprodukcii. A len ak sa Vám páči, keď sa Vaše investície do kvalitného genofondu zhodnocujú.
Možno si zasušené kravy zaslúžia viac pozornosti.

Cieľom obdobia státia na sucho je chrániť a prebudovať vemeno počas prípravy na ďalšiu laktáciu. Časťou tohto procesu je správne zasušenie a prípadne prebudovanie tkaniva. Zasušené kravy s nadmernou tepelnou záťažou (dýchanie rýchlejšie ako 60 nádychov za minútu) majú znížený rast parenchýmu a tvorbu alveol. Rast žľaznatého parenchýmu a tvorba alveol sa obvykle začína 2 až 3 týždne pred otelení, Nedostatočné chladenie v období státia na sucho má za následok pokles produkcie o 6kg mlieka denne počas prvých 30 dní laktácie, čo určí nižšiu úroveň produkcie za celú laktáciu.

Zasušené kravy sú spravidla kravy s najvyššou telesnou kondíciou. V štúdii na mäsovom dobytku bolo preukázané, že kravy s telesnou kondíciou o 0,5 BTK (bodu telesnej kondície) na 5-bodovej škále majú o 10% vyšší tepelný stres. Kravy s BTK nad 3,5 majú viac zdravotných problémov, ktoré sa môžu zhoršovať zvýšenou tepelnou záťažou. U kráv s vyššou telesnou kondíciou aj u kráv s vyššou tepelnou záťažou sa znižuje príjem sušiny aj funkcia imunitného systému, čo je katastrofálna kombinácia na prežitie. Je mimoriadne dôležité správne manažovať dĺžku obdobia státia na sucho aby ste dosiahli správnu telesnú kondíciu.

Tepelný stres ohrozuje imunitný systém. Schopnosť reagovať na infekciu sa tým oslabuje, čo má za následok zvýšenie počtu prípadov mastitíd počas státia na sucho a v nasledujúcej laktácii. Vývoj imunity teľaťa v tele matky je tiež oslabený, ak krava trpí tepelným stresom. K ďalšiemu oslabovaniu imunity a zdravia dochádza po narodení, keď kolostrum produkované teplom stresovanou kravou ma nižšiu kvalitu aj objem a samotné teľatá, ktoré v neskoršom štádiu teľnosti trpeli tepelným stresom majú horšiu absorpciu mledziva. Chladenie môže znížiť náklady na veterinárne ošetrenia u kráv aj teliat.
Vakcinácia v tomto období sa využíva na ochranu kráv alebo na pomoc teľatám ako obohatenie mledziva. Vakcinácia prirodzene zvýši telesnú teplotu  o 1oC a mierne zníži príjem krmiva. Ďalší pokles príjmu krmiva kvôli tepelnému stresu môže byť pre zdravie kráv a kvalitu kolostra škodlivejší, než je prínos vakcinácie. Prehodnoťte načasovanie a pomer riziko-prínos pri vakcinácii počas tepelného stresu.

Ležanie je pre zasušené kravy mimoriadne dôležité. Okrem hmotnosti ich tela s vyššou telesnou kondíciou musia nosiť aj váhu teľaťa krátko pred otelením. Tento nárast hmotnosti zvyšuje tlak na chodidlá. Znížený čas ležania v období státia na sucho zvyšuje tvorbu vredu na chodidlách. Nedostatočné pohodlie pri ležaní a tepelný stres zvyšujú čas státia, čím sa zvyšuje počet krívajúcich kráv a tým aj brakovanie po otelení. Čas státia počas teplého obdobia sa zvyšuje pretože pri státí sa kravy ochladzujú a pri ležaní ich teplota stúpa. Na ochladenie v ležiskách sú potrebné vysokorýchlostné ventilátory nasmerované cez túto časť, čo podporí kravy, aby ležali dlhšie.

Presuny, ošetrovanie a pozorovanie kráv počas prechodného obdobia zvyšuje u kráv hladinu stresu. Vysoko vystresované zvieratá pociťujú vyššiu úroveň tepelného stresu. Je dôležité používať postupy s nízkou úrovňou stresu. Oddeľujte zvieratá pokojne a presúvajte ich len na krátku vzdialenosť. Ak ich presúvate na prívese, naložte menej zvierat, aby ste znížili tepelný stres v preplnenom priestore.  Manipulujte so zvieratami skoro ráno, kým nestúpne teplota.

Telenie je mimoriadne stresujúca udalosť, kvôli dodatočnému teplu vznikajúcemu pri námahe a svalových kontrakciách. Chladiace ventilátory a zvlhčovače (ak je to možné) pomáhajú znižovať tepelnú záťaž. Čerstvá pitná voda musí byť nepretržite k dispozícii. Staršie kravy sa zvyknú rýchlo unaviť, ak sa telia v horúčave. Buďte pripravený pomôcť, ak sa proces telenia zastaví na viac ako 20 minút. Pomôžte, ak zbadáte vážne príznaky, že krava trpí, ako je vyplazený jazyk. Zvieratám krátko pred otelením venujte špeciálnu pozornosť.

Teľatá kráv, trpiacich tepelným stresom, ním v maternici trpia tiež. Takéto teľatá sa rodia o 2-8 dní skôr a vážia v priemere o 6kg menej. Počas prvého roka života si udržiavajú menší vzrast a následne produkujú menej mlieka počas laktácie. Tepelný stres u teľaťa počas vnútromaternicového vývoja bráni optimálnemu vývoju mliečnej žľazy. Táto epigenetická modifikácia vývoja vemena spôsobuje nižšiu produkciu dcér a vnučiek týchto zasušených kráv. Chráňte si svoje investície do genofondu ochladzovaním zasušených kráv.

Problémy prechodného obdobia sa v horúčavách zintenzívňujú. Kombinácia zníženého príjmu energie a oslabeného imunitného systému zvyšuje riziko a závažnosť ochorení ako je metritída, mastitída, pneumónia a ďalšie infekčné choroby. Buďte rýchli pri rozhodovaní o liečbe. Vplyv ochorenia počas horúčavy je väčší a rozvíja sa rýchlejšie. Kontrolujte príjem potravy a prežúvanie. Pomôžte namáhaným kravám doplnkami energie a živín. Sledujte kravy denne a pripravte si účinné ošetrovacie protokoly.
Pri ošetrovaní vysoko rizikových zvierat buďte proaktívni.

Zlyhanie pri reagovaní a prevencii týchto hrozieb spôsobuje nie len vyšší výskyt zdravotných problémov a vyššie brakovanie ale aj väčšie straty telesnej kondície a nižšiu produkciu mlieka. Negatívny vplyv na reprodukciu, ktorý vznikol kombináciou týchto udalostí, môže pretrvávať niekoľko mesiacov. Spomalená reprodukcia vedie k predĺženej laktácii a nadmernej telesnej kondícii, čo prispieva k problémom s tepelným stresom počas nesledujúceho leta. Ochladzovanie zasušených kráv vytvára konzistentnejší zdravotný a reprodukčný program.

Väčšina z preventívnych a kontrolných postupov, ktoré sa využívajú pre dojné stádo, by mali byť použité aj pre zasušené kravy a kravy v prechodnom období tam, kde je to možné. Každý biologický proces, ktorý prebehne počas prechodu od zasušenej kravy k dojacej krave pridáva zvýšené riziko v období vyšších teplôt. Tieto kravy sú Vašimi partnermi pri tvorbe budúceho zisku. Pracujte na tom, aby ste vytvorili úspešné partnerstvo!

Kliknutím na obrázok si ho zväčšíte.