SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Reziduálny príjem krmiva

Efektívnosť chovu mliečnych kráv je pre väčšinu amerických chovateľov základná méta. Ich výskum sa na dosiahnutí čo najefektívnejšie produkujúcich zvierat intenzívne podieľa.

Najnovším prírastkom do rodiny ekonomických znakov pri hodnotení mliečneho dobytka je Reziduálny príjem krmiva (RFI). Reziduálny príjem krmiva je pomer medzi skutočne prijatou energiou z krmiva a očakávaným množstvom potrebnej energie na základe produkcie mlieka, telesnej hmotnosti a zmeny telesnej hmotnosti v určitom čase. Tento znak bol vyvinutý ako identifikátor efektívnej spotreby krmiva, keďže medzi kravami sú veľké rozdiely v schopnosti stráviť a metabolizovať živiny a udržiavať životné funkcie.

Doterajšie analýzy z genomického hodnotenia uvádzajú, že top 20% kráv v tomto znaku spotrebuje o 635kg krmiva na laktáciu menej ako najslabších 20% zvierat v tomto znaku, čo potvrdzuje, že RFI má ekonomický význam.

Efektívne kravy majú záporný Reziduálny príjem krmiva (RFI). Sú to kravy, ktoré dokážu efektívnejšie premieňať hrubú energiu krmiva na čistú energiu alebo vyžadujú menej energie na záchov, než predpokladáme na základe ich telesnej hmotnosti.

Cieľom výskumu v tejto oblasti je zvýšiť efektívnosť a udržateľnosť produkcie mlieka.