SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Belgické modré

Belgické modré (BB) je plemeno, ktoré sa dnes intenzívne využíva v mnohých chovateľsky vyspelých krajinách na kríženie. Vďaka ľahkému teleniu a skvelej kvalite mäsa je považované ze najvhodnejšie plemeno na terminálne kríženie.

Špecifikom plemena Belgické modré je gén dvojitého osvalenia, ktorý sa nachádza v homozygotnej forme v 100% populácie. Takže, býci aj kravy automaticky prenášajú na svoje potomstvo jednu alelu, ktorá je zodpovedná za nadpriemernú stavbu tela u potomkov tohto kríženia.

Výhody BB plemena môžeme v krátkosti zhrnúť takto:

  • Mimoriadny vývoj svaloviny, belgické modré je vedúce plemeno v stavbe tela, jatočnej výťažnosti aj výťažnosti mäsa.
  • Konverzia krmiva - belgické modré výborne zhodnocuje vysokoenergetické kŕmne dávky.
  • Poddajnosť - zvieratá sú pokojné a ľahko manipulovateľné. Tieto vlastnosti prenášajú aj na svoje potomstvo z kríženia.
  • Kvalita mäsa - mäso z BB zvierat neobsahuje viac cholesterolu ako hydinové mäso. Má nízky obsah tuku a je extrémne jemné. U krížencov sa tieto znaky čiastočne zachovávajú.

Za posledných 10 rokov intenzívne narastá využívanie terminálneho kríženia belgického modrého na mliečne kravy. Na tomto náraste sa podieľajú predovšetkým nasledovné fakty: pokles ceny mlieka, vyššia výkupná cena krížencov a využívanie sexovaných inseminačných dávok na farmách.

Naša firma spolupracuje so špecializovanou belgickou firmou Belgian Blue Group, ktorá od roku 2003 vyvíja špeciálnu selekčnú schému na výber býkov optimálnych pre kríženie. Sledujú predovšetkým tieto 4 charakteristiky:

  • Pôrodnú hmotnosť - tak aby výsledné teľa nebolo príliš ťažké
  • Ľahké telenie
  • Dĺžka teľnosti - jedno teľa za rok
  • Stavba tela pri narodení - lepšia cena za krížence

Z ponuky BBG máme pre Vás troch býkov:

INTREPIDE

MARIUS

HYBRIDE - sexované ID pre produkciu býčkov