SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Big Orbitz

Ladys-Manor BIG ORBITZ-ET prichádza na náš trh aby obohatil predovšetkým ponuku sexovaných inseminačných dávok, ale k dispozícii budú aj konvenčné ID.

ORBITZ je vysoko postavený genomik s TPI 2929 a NetMeritom 860. Má skvelú produkciu - výborné mlieko s vysokým obsahom zložiek predstavuje produkciu 112lbs tuku a 55lbs bielkovín. Má mimoriadne nízke somatické bunky, ľahké telenie a vynikajúcu odolnosť voči chorobám, predovšetkým voči mastitíde (2,5) ale aj metritíde (1,4) a ketóze (1,9).

Zaujme aj svojím typom, vyniká hlavne vo vemene, najmä upnutím predných a zadných štvrtí.

ORBITZ je pre nás zaujímavý aj svojím pôvodom: Biggelo x Granite x Millington - je nepríbuzný a z hľadiska inbreedingu vhodný do všetkých stád.

Jeho matka Ladys-Manor GRNT Oohm-ET bola hodnotená VG-85 a na prvej laktácii vo veku 2-02 za 365 dní nadojila 13 177kg mlieka, 5,1% 672kg tuku 3,3% 430kg bielkovín.