SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Americké hodnoty Apríl 2022

5. apríla 2022 CDBC zverejnila nové hodnoty mliečnych plemien. Vyzerá to tak, že máme novú top jednotku (MOTION), ale s istotou to zatiaľ nevieme. Pri výpočte znakov typu nastala chyba a výsledky nie sú vypočítané korektne. Musíme si preto ešte chvíľu počkať, chyba už bola odstránená, teraz sa prepočítavajú dáta. Produkcia je spočítaná správne, avšak typ a všetky indexy, ktoré obsahujú typové znaky sa budú meniť.