SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

August 2022 - nové hodnoty

V utorok 9.8.2022 boli zverejnené nové plemenné hodnoty. Pri tomto hodnotení sa v USA systéme nerobili žiadne veľké zmeny, ktoré by otriasli rebríčkami, prebehla len drobná úprava pri výpočte indexov vemena a končatín, ale podľa stanoviska CDBC maximálna zmena v NetMerte bude v rozpätí 1-2§.

Našu stránku sme už aktualizovali, nájdete tu čerstvé hodnoty. Tiež  je už dostupná väčšina rebríčkov. Nech sa páči, pozrite sa.