SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Prvý býk z II. etapy embryotranferov

Dňa 5.6.2024 sa v podniku Poľnohospodár Nové Zámky narodil prvý býk z II. etapy embryotransferov v rámci projektu Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu (NUKLEUS).Býček je po otcovi Cashback a otcom matky je Holysmokes.

Gratulujeme.