SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Prvá simentálska jalovička po ET

Dňa 13.6.2024 sa narodila prvá simentálska jalovička z embryotransferov v rámci projektu Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu (NUKLEUS). Chovateľom je podnik Žiarec PD Tvrdošín. Pochádza z kombinácie Endlich x Moser / Mondvogel.

Gratulujeme.