SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Slovíčko k reprodukcii

Zvyšovanie genetickej hodnoty zvierat pomáha farmárom na ceste za ziskovým a odolným stádom. Ale než dôjde k prejaveniu tohto zlepšenia, musia najprv kravy zabreznúť!V tomto nám môžu pomôcť hodnoty DPR (zabrezávanie dcér) a prípadne HCR (zabrezávanie jalovíc) a CCR (zabrezávanie kráv).Index DPR je definovaný ako percento neteľných kráv, ktoré zabreznú počas každej 21dňovej periódy. Hodnota DPR 1 znamená, že dcéry tohto býka zabreznú o 1% pravdepodobnejšie ako dcéry býka s hodnotou DPR 3. Každý nárast hodnoty DPR o 1% predstavuje pokles dĺžky servis periódy o 4 dni.

Index HCR je vyjadrením schopnosti zabreznúť u jalovíc pri prvom pripúšťaní a index CCR je vyjadrenie schopnosti zabreznúť u dojacích kráv.

10 býkov z portfólia SBS s najvyššou hodnotou DPR:

 

NAAB kódMenoTPINetMeritDPR
307HO00012Trimco25496975,3
307HO00029Padavan27018444,4
515HO00241Monster23144974,3
307HO00014Rafter27058754
307HO00023Reggae Red24526603,9
307HO00010Bourne Red23114693,8
307HO00025Rock Red25457643,2
307HO00001Orion25426403,1
307HO00002Hong27127903,1
515HO00275Large23154923,1

Trimco

Padavan

Cookie Monster

Rafter

Reggae Red