SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Index DWP$ pre býkov SBS

Index DWP$ vyvinutý firmou Zoetis potvrdil svoju funkčnosť a zohráva v rozhodovaní farmárov v USA (ale aj v mnohých iných krajinách) stále väčšiu úlohu.Tento index predpovedá potenciálny celoživotný zisk mliečnej plemennice v stáde. Postupným pridávaním nových znakov sa firma Zoetis snaží upraviť vzorec indexu tak, aby odrážal kľúčové ekonomické znaky, ktoré vplývajú na celoživotný zisk.

Pretože veríme, že tento index bude aj v budúcnosti zohrávať veľkú úlohu pri tvorbe ziskového stáda, poslali sme na výpočet vzorky od našich býkov cez partnerskú firmu WWS do Zoetisu a prvé výsledky si už môžete pozrieť na kartách býkov, hodnoty DWP$ sú dostupné pre týchto býkov: Matera, Lamborgini, Blinko, Milan, Maydancer, Zaz, Tryout, Zariba, Mimicry, Inferno, Arteon, z červených Sunnyboy Red a Spaceboy Red.

 Z momentálne dostupných výsledkov sa môžeme pochváliť 6 čiernymi býkmi s hodnotou DWP$ nad 1000 a obaja červení holsteini najú DWP$ nad 900!

A čakáme na 10 ďalších.

Dôraz, aký je kladený na jednotlivé skupiny znakov je znázornený na obrázku.