SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Kontakty

Obchodné zastúpenia v SR

Zobraziť Slovenske Biologicke Sluzby a.s. vo väčšej mape

 SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Kremnička 2 
BANSKÁ BYSTRICA
974 05
SLOVAKIA

Tel: +421 48 4162035
Fax:  +421 48 4163252
Mobile:   +421 905 688604

PODNIKOVÉ RIADITEĽSTVO

Oddelenie/funkcia Meno a priezvisko E-mail STC FAX Telefón Mobil
Generálny riaditeľ Ing. Miloslav Šebek
Sekretariát Jana Hricová hricova@sbsas.sk  0905 544 903
Útvar marketingu Ing. Soňa Krebsová krebsova@sbsas.sk - - -  0918 688 604
Mating program Holstein
Ing. Soňa Krebsovákrebsova@sbsas.sk  0918 688 604
Mating program Simentál
Ing. Peter Ivanič sb@sbsas.sk  0908 718 809
Útvar ľudských zdrojov Mgr. Milena Ondrejková ondrejkova@sbsas.sk - - -  0908 718 801
Ekonomický útvar Mgr. Dominika Vajdová vajdova@sbsas.sk - - -  0918 688 601
Ekonóm- účtovník Janka Rusnáková rusnakova@sbsas.sk - - -  0918 343 436
ZARIADENIA A SLUŽBY
Stanica býkov Lužianky Ing. Peter Ivanič sb@sbsas.sk - - -  0908 718 809
Samostatný ekonóm Alena Mažárová mazarova@sbsas.sk 37 7783102 7783102  0918 886 952
Expedícia ID, laboratórium - - 37 7783102 7783102  0918 886 953
Zootechnik SB Andrej Maťo mato@sbsas.sk - - -  0908 718 807
Distribúcia dusíka Roman Repiský repisky@sbsas.sk - -  0905 948 004
Vedúci strediska MTZ Ing. Vladimír Hičák vh@sbsas.sk 37 7783102 7783102  0905 467 990

 

REGIONÁLNE STREDISKÁ

Trnava
Oddelenie/funkcia Meno a priezvisko E-mail STC FAX Telefón Mobil
Riaditeľ strediska Peter Jeřábek tt@sbsas.sk - - -  0905 553 032
Samostatný ekonóm Ľubomíra Dufeková - 33 5 501 616 5 501 616  0918 688 605
Trenčín a Topoľčany
Oddelenie/funkcia Meno a priezvisko E-mail STC FAX Telefón Mobil
Riaditeľ strediska Jaroslav Dohnan tn@sbsas.sk - - -  0905 961 862
Samostatný ekonóm Ľubomíra Magálová - 32 7 713 779 7 713 779  0918 688 607
Levice, Nové Zámky a Komárno
Oddelenie/funkcia Meno a priezvisko E-mail STC FAX Telefón Mobil
Riaditeľ strediska Ing. František Urbán lv@sbsas.sk - - -  0905 975555
Samostatný ekonóm Ing. Lucia Urbanová - 36 6 312 014 6 312 014 -
Laborant Anna Moravčíková - 36 - 6 336 390 -
Martin a Žilina
Oddelenie/funkcia Meno a priezvisko E-mail STC FAX Telefón Mobil
Riaditeľ strediska Ing. Rastislav Matula mt@sbsas.sk 43 - 4 300 525  0905 501925
Samostatný ekonóm Eva Bednárová - 43 4 134 777 4 300 526  0918 688744
Prievidza
Oddelenie/funkcia Meno a priezvisko E-mail STC FAX Telefón Mobil
Riaditeľ strediska Ing. Milan Rodný pd@sbsas.sk - - -  0905 501926
Samostatný ekonóm Mgr. Mária Stellerová -  0918 688741
Žarnovica, Nitra a Zvolen
Oddelenie/funkcia Meno a priezvisko E-mail STC FAX Telefón Mobil
Riaditeľ strediska Ing. Jozef Kúšik kusik.jozef@atk.sk - - - 905501930
Samostatný ekonóm Mgr. Mária Stellerová 918 688 741
Dolný Kubín
Oddelenie/funkcia Meno a priezvisko E-mail STC FAX Telefón Mobil
Riaditeľ strediska Ing. Pavol Gič dk@sbsas.sk 43 - 5865122  0905 501923
Banská Bystrica
Oddelenie/funkcia Meno a priezvisko E-mail STC FAX Telefón Mobil
Riaditeľ strediska Ing. Miroslav Kušnír bb@sbsas.sk - - -  0905 501922
Rimavská Sobota, Lučenec a Veľký Krtíš
Oddelenie/funkcia Meno a priezvisko E-mail STC FAX Telefón Mobil
Riaditeľ strediska MVDr. Miroslav Čupka rs@sbsas.sk - - -  0905 501927

 

Obchodné zastúpenie Liptov:

BIOGEN
Oddelenie/funkcia Meno a priezvisko E-mail STC FAX Telefón Mobil
Konateľ Ing. Daniela Opálená opalenadan@gmail.com - - -  0918 478851   

 

Obchodné zastúpenie Východné Slovensko:

BIO servis, s.r.o.
Riaditeľ, konateľ Ing. Iveta Varcholová varcholova@bioservis.sk 51 7734006 7732104  0905 563230
Konateľ MVDr. Dušan Migra migra@bioservis.sk - - -  0905 641318
Konateľ MVDr. Marián Brna brna.marian@gmail.com - - - 907913561

 

Obchodné zastúpenie Galanta, Dunajská Streda, Bratislava:

Konateľ Ing. Lajos Lengyel - - -  0948 565720

 

Obchodné zastúpenie Senica:

GENEXIM, s.r.o.
Konateľ Ing. Jozef Jursa, CSc. jursa.jozef@gmail.com 903708530