SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Braunvieh

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2022

VORAUS

VINTAGE / CADENCE  |  NAR:  23.01.2017  | ŠT-REG: VIN-002
  • Dobrá produkcia s plusovým obsahom bielkovín
  • Priaznivé znaky zdravia, ľahké telenie
  • Korektný typ
  • Nepríbuzný pôvod
GZW/R: 121/89

Mlieko Index ML: 116
Mlieko Kg: 737 Tuk kg/% : 12/-0.23 Bielk. kg/%: 29/0.03

Index mäsa: 93
Prírastky: 96 Jatočná výťaž.: 91 Mäso trieda: 95

Fitness Index zn. zdravia: 102
Produkčný život: 101 Dojiteľnosť: 104 Som. bunky: 101
Telenie: 102 Vitalita: 107 Index plodnosti: 95
Index zdr. vemena: 102

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 115
Panva min
max 113
Končatiny min
max 103
Vemeno min
max 109
Osvalenie min
max 106
Výška v krížoch malá
veľká 114
Šírka hrudníka min
max 110
Hĺbka tela plytké
hlboké 111
Dĺžka panvy min
max 115
Šírka panvy min
max 108
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 114
Postoj z. končatín min
max 101
Pätový kĺb min
max 91
Sponka mäkka
strmá 104
Paznecht nízky
vysoký 104
Pr. štvrte dĺžka min
max 99
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 113
Hĺbka vemena min
max 108
Upnutie vemena min
max 98
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 89
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 101
Rozm. pr. ceckov min
max 95
Rozm. zad. ceckov min
max 98
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 103
Čistota vemena pacecky
čisté 89