SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Braunvieh

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2024

VORAUS

VINTAGE / CADENCE  |  NAR:  23.01.2017  | ŠT-REG: VIN-002
  • Dobrá produkcia s plusovým obsahom bielkovín
  • Priaznivé znaky zdravia, ľahké telenie
  • Korektný typ
  • Nepríbuzný pôvod
GZW/R: 116/95

Mlieko Index ML: 114
Mlieko Kg: 681 Tuk kg/% : 11/-0.2 Bielk. kg/%: 25/0.01

Index mäsa: 91
Prírastky: 96 Jatočná výťaž.: 89 Mäso trieda: 94

Fitness Index zn. zdravia: 99
Produkčný život: 100 Dojiteľnosť: 106 Som. bunky: 96
Telenie: 104 Vitalita: 107 Index plodnosti: 92
Index zdr. vemena: 99 Zdravie paznechtov: 96
Kappa kaz.: BB Beta kaz.: A2A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 111
Panva min
max 115
Končatiny min
max 95
Vemeno min
max 105
Osvalenie min
max 105
Výška v krížoch malá
veľká 110
Šírka hrudníka min
max 111
Hĺbka tela plytké
hlboké 109
Dĺžka panvy min
max 120
Šírka panvy min
max 110
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 116
Postoj z. končatín min
max 102
Pätový kĺb min
max 90
Sponka mäkka
strmá 97
Paznecht nízky
vysoký 97
Pr. štvrte dĺžka min
max 99
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 112
Hĺbka vemena min
max 105
Upnutie vemena min
max 96
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 89
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 102
Rozm. pr. ceckov min
max 96
Rozm. zad. ceckov min max 100
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 103
Čistota vemena pacecky
čisté 88