SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Braunvieh

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2023

VORAUS

VINTAGE / CADENCE  |  NAR:  23.01.2017  | ŠT-REG: VIN-002
  • Dobrá produkcia s plusovým obsahom bielkovín
  • Priaznivé znaky zdravia, ľahké telenie
  • Korektný typ
  • Nepríbuzný pôvod
GZW/R: 122/92

Mlieko Index ML: 115
Mlieko Kg: 735 Tuk kg/% : 13/-0.21 Bielk. kg/%: 27/0.01

Index mäsa: 92
Prírastky: 95 Jatočná výťaž.: 91 Mäso trieda: 95

Fitness Index zn. zdravia: 104
Produkčný život: 101 Dojiteľnosť: 104 Som. bunky: 103
Telenie: 104 Vitalita: 107 Index plodnosti: 97
Index zdr. vemena: 104

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 110
Panva min
max 111
Končatiny min max 100
Vemeno min
max 103
Osvalenie min
max 103
Výška v krížoch malá
veľká 112
Šírka hrudníka min
max 108
Hĺbka tela plytké
hlboké 107
Dĺžka panvy min
max 115
Šírka panvy min
max 107
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 113
Postoj z. končatín min
max 102
Pätový kĺb min
max 92
Sponka mäkka
strmá 99
Paznecht nízky
vysoký 104
Pr. štvrte dĺžka min
max 95
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 112
Hĺbka vemena min
max 107
Upnutie vemena min
max 95
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 90
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 101
Rozm. pr. ceckov min
max 94
Rozm. zad. ceckov min
max 98
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 104
Čistota vemena pacecky
čisté 85