SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Braunvieh

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2023

SINATRA

SEASIDEBLOOM / HUCOS  |  NAR:  02.10.2015  | ŠT-REG: EMO-007
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (456) 2696 3,97 107 3,28 88
1.laktácie (156) 7544 4,12 311 3,5 264
  • Zdravé vemeno
  • vlastná plodnosť +1%
  • Mimoriadny produkčný život
  • Skvelý typ
GZW/R: 127/98

Mlieko Index ML: 112
Mlieko Kg: 699 Tuk kg/% : 20/-0.11 Bielk. kg/%: 16/-0.11

Index mäsa: 91
Prírastky: 93 Jatočná výťaž.: 93 Mäso trieda: 98

Fitness Index zn. zdravia: 115
Produkčný život: 108 Dojiteľnosť: 105 Som. bunky: 111
Telenie: 97 Vitalita: 91 Index plodnosti: 113
Index zdr. vemena: 113

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 113
Panva min
max 113
Končatiny min
max 108
Vemeno min
max 110
Osvalenie min
max 103
Výška v krížoch malá
veľká 108
Šírka hrudníka min
max 105
Hĺbka tela plytké
hlboké 104
Dĺžka panvy min
max 111
Šírka panvy min
max 102
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 103
Postoj z. končatín min
max 92
Pätový kĺb min
max 98
Sponka mäkka
strmá 107
Paznecht nízky
vysoký 109
Pr. štvrte dĺžka min
max 95
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 94
Hĺbka vemena min
max 114
Upnutie vemena min
max 107
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 91
Hrúbka ceckov tenké hrubé 100
Rozm. pr. ceckov min
max 98
Rozm. zad. ceckov min
max 102
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 101
Čistota vemena pacecky čisté 100