SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Braunvieh

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2024

SINATRA

SEASIDEBLOOM / HUCOS  |  NAR:  02.10.2015  | ŠT-REG: EMO-007
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (456) 2696 3,97 107 3,28 88
1.laktácie (156) 7544 4,12 311 3,5 264
  • Zdravé vemeno
  • vlastná plodnosť +1%
  • Mimoriadny produkčný život
  • Skvelý typ
GZW/R: 125/98

Mlieko Index ML: 112
Mlieko Kg: 703 Tuk kg/% : 21/-0.1 Bielk. kg/%: 16/-0.11

Index mäsa: 92
Prírastky: 93 Jatočná výťaž.: 94 Mäso trieda: 99

Fitness Index zn. zdravia: 112
Produkčný život: 104 Dojiteľnosť: 105 Som. bunky: 113
Telenie: 97 Vitalita: 92 Index plodnosti: 112
Index zdr. vemena: 113 Zdravie paznechtov: 88
Kappa kaz.: AB Beta kaz.: A1A2

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 112
Panva min
max 113
Končatiny min
max 107
Vemeno min
max 108
Osvalenie min
max 103
Výška v krížoch malá
veľká 107
Šírka hrudníka min
max 105
Hĺbka tela plytké
hlboké 103
Dĺžka panvy min
max 109
Šírka panvy min
max 102
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 102
Postoj z. končatín min
max 92
Pätový kĺb min
max 98
Sponka mäkka
strmá 107
Paznecht nízky
vysoký 110
Pr. štvrte dĺžka min
max 96
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 92
Hĺbka vemena min
max 113
Upnutie vemena min
max 105
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 91
Hrúbka ceckov tenké hrubé 100
Rozm. pr. ceckov min
max 98
Rozm. zad. ceckov min
max 102
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 101
Čistota vemena pacecky čisté 100