SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Braunvieh

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2022

SINATRA

SEASIDEBLOOM / HUCOS  |  NAR:  02.10.2015  | ŠT-REG: EMO-007
Produkcia dcér Mlieko kg % T kg T % B kg B
100.dní (456) 2696 3,97 107 3,28 88
1.laktácie (156) 7544 4,12 311 3,5 264
  • Zdravé vemeno
  • vlastná plodnosť +1%
  • Mimoriadny produkčný život
  • Skvelý typ
GZW/R: 128/97

Mlieko Index ML: 113
Mlieko Kg: 779 Tuk kg/% : 21/-0.14 Bielk. kg/%: 18/-0.12

Index mäsa: 90
Prírastky: 92 Jatočná výťaž.: 92 Mäso trieda: 97

Fitness Index zn. zdravia: 115
Produkčný život: 109 Dojiteľnosť: 106 Som. bunky: 110
Telenie: 96 Vitalita: 91 Index plodnosti: 113
Index zdr. vemena: 112

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec min
max 113
Panva min
max 113
Končatiny min
max 111
Vemeno min
max 110
Osvalenie min
max 101
Výška v krížoch malá
veľká 109
Šírka hrudníka min
max 106
Hĺbka tela plytké
hlboké 105
Dĺžka panvy min
max 111
Šírka panvy min
max 103
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 103
Postoj z. končatín min
max 92
Pätový kĺb min
max 97
Sponka mäkka
strmá 108
Paznecht nízky
vysoký 110
Pr. štvrte dĺžka min
max 97
Závesný väz nezreteľný
zreteľný 95
Hĺbka vemena min
max 113
Upnutie vemena min
max 106
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 91
Hrúbka ceckov tenké
hrubé 101
Rozm. pr. ceckov min
max 98
Rozm. zad. ceckov min
max 102
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 102
Čistota vemena pacecky
čisté 101