SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

Eloped Red

NAR: 05/02/2014  | Reg. No.: CAN 000011872867
Beta kaz: A1A1 |  Kappa kaz: BB | 
  • Skvelá produkcia
  • Vynikajúci produkčný život
  • Výborná somatika
  • Kappa kazeín BB


Indexy Produkcia Typ
RZG: 139 Mlieko: 1766 Typ: 116
RZEuro: 1593 tuk: 40 Vemeno: 116
RZM: 130 tuk%: -0.3 Končatiny: 111
Bielkoviny: 43 Typ spoľ.: 93
Bielkoviny%: -0.18
Prod. spoľ.: 0

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 0 Plodnosť: 97 Zdravie: 117
Telenie priame: 108 Zdravie vemena: 103
Telenie maternálne: 98 Zdravie paznechtov: 115
Prod. život: 127 Reprod. ochorenia: 111
Som. bunky: 111 Metabol. ochorenia: 111
Zdravie teliat: 93
DD kontrola: 124

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 89
Ml. charakter nevýrazný výrazný 100
Hĺbka tela plytké
hlboké 93
Šírka hrudníka úzky
široký 96
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 93
Šírka panvy úzka široká 100
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 101
Uhol paznechtu plochý
strmý 104
Pätový kĺb plný
suchý 106
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 99
Výška vemena nízke
vysoké 115
Závesný väz nezreteľný
zretelný 89
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 113
Post. z. ceckov od seba
k sebe 106
Upn. p. vemena volné
pevné 112
Hĺbka vemena hlboké
plytké 111
Dľžka ceckov krátke dlhé 100