SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2023

Arino Red

NAR: 04/03/2015  | ŠT-REG: GAD-026  | Reg. No.: DEU 001404867415
Beta kaz: A1A1 |  Kappa kaz: AB | 
  • Komplexný preverený býk
  • Vynikajúce zložky mlieka
  • Fantastický typ s nádherným vemenom
  • Mimoriadne ľahké telenie


Indexy Produkcia Typ
RZG: 126 Mlieko: 1031 Typ: 125
RZEuro: 897 tuk: 63 Vemeno: 125
RZM: 134 tuk%: 0.2 Končatiny: 102
Bielkoviny: 39 Typ spoľ.: 99
Bielkoviny%: 0.03
Prod. spoľ.: 99

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 0 Plodnosť: 92 Zdravie: 101
Telenie priame: 120 Zdravie vemena: 101
Telenie maternálne: 87 Zdravie paznechtov: 113
Prod. život: 97 Reprod. ochorenia: 101
Som. bunky: 103 Metabol. ochorenia: 90
Zdravie teliat: 98
DD kontrola: 114

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 117
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 122
Hĺbka tela plytké
hlboké 105
Šírka hrudníka úzky
široký 97
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 89
Šírka panvy úzka
široká 113
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 102
Uhol paznechtu plochý
strmý 112
Pätový kĺb plný
suchý 90
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 98
Chodivosť min
max 104
Výška vemena nízke
vysoké 125
Závesný väz nezreteľný zretelný 100
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 123
Post. z. ceckov od seba
k sebe 118
Upn. p. vemena volné
pevné 117
Hĺbka vemena hlboké
plytké 119
Dľžka ceckov krátke
dlhé 111