SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

Arino Red

NAR: 04/03/2015  | ŠT-REG: GAD-026  | Reg. No.: DEU 001404867415
Beta kaz: A1A1 |  Kappa kaz: AB | 
  • Komplexný preverený býk
  • Vynikajúce zložky mlieka
  • Fantastický typ s nádherným vemenom
  • Mimoriadne ľahké telenie


Indexy Produkcia Typ
RZG: 134 Mlieko: 1254 Typ: 129
RZEuro: 1178 tuk: 68 Vemeno: 128
RZM: 137 tuk%: 0.17 Končatiny: 104
Bielkoviny: 42 Typ spoľ.: 97
Bielkoviny%: -0.01
Prod. spoľ.: 0

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 0 Plodnosť: 95 Zdravie: 105
Telenie priame: 122 Zdravie vemena: 105
Telenie maternálne: 89 Zdravie paznechtov: 114
Prod. život: 103 Reprod. ochorenia: 102
Som. bunky: 106 Metabol. ochorenia: 91
Zdravie teliat: 100
DD kontrola: 115

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 118
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 120
Hĺbka tela plytké
hlboké 106
Šírka hrudníka úzky
široký 99
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 88
Šírka panvy úzka
široká 115
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 99
Uhol paznechtu plochý
strmý 114
Pätový kĺb plný
suchý 91
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 99
Výška vemena nízke
vysoké 127
Závesný väz nezreteľný
zretelný 102
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 125
Post. z. ceckov od seba
k sebe 118
Upn. p. vemena volné
pevné 119
Hĺbka vemena hlboké
plytké 121
Dľžka ceckov krátke
dlhé 109