SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

Parino Red

NAR: 19/02/2018  | ŠT-REG: PTR-005  | Reg. No.: DEU 001404580611
Beta kaz: A1A2 |  Kappa kaz: AE | 
  • Obdivuhodná produkcia mlieka
  • Parádne vemeno
  • Excelentný produkčný život
  • Vynikajúca plodnosť


Indexy Produkcia Typ
RZG: 141 Mlieko: 2007 Typ: 120
RZEuro: 1733 tuk: 39 Vemeno: 115
RZM: 133 tuk%: -0.4 Končatiny: 111
Bielkoviny: 49 Typ spoľ.: 73
Bielkoviny%: -0.19
Prod. spoľ.: 0

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 0 Plodnosť: 108 Zdravie: 110
Telenie priame: 106 Zdravie vemena: 101
Telenie maternálne: 109 Zdravie paznechtov: 104
Prod. život: 120 Reprod. ochorenia: 110
Som. bunky: 100 Metabol. ochorenia: 110
Zdravie teliat: 107
DD kontrola: 98

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 114
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 114
Hĺbka tela plytké
hlboké 98
Šírka hrudníka úzky
široký 96
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 90
Šírka panvy úzka
široká 110
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 98
Uhol paznechtu plochý
strmý 99
Pätový kĺb plný
suchý 115
Z. konč. zozadu zbiehavé paralelné 100
Výška vemena nízke
vysoké 121
Závesný väz nezreteľný
zretelný 113
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 108
Post. z. ceckov od seba
k sebe 104
Upn. p. vemena volné
pevné 105
Hĺbka vemena hlboké
plytké 102
Dľžka ceckov krátke
dlhé 111