SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2023

Parino Red

NAR: 19/02/2018  | ŠT-REG: PTR-005  | Reg. No.: DEU 001404580611
Beta kaz: A1A2 |  Kappa kaz: AE | 
  • Obdivuhodná produkcia mlieka
  • Super vemeno aj končatiny
  • Excelentný produkčný život
  • Vynikajúca plodnosť


Indexy Produkcia Typ
RZG: 139 Mlieko: 2081 Typ: 118
RZEuro: 1681 tuk: 35 Vemeno: 113
RZM: 132 tuk%: -0.45 Končatiny: 111
Bielkoviny: 49 Typ spoľ.: 73
Bielkoviny%: -0.21
Prod. spoľ.: 75

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 0 Plodnosť: 109 Zdravie: 109
Telenie priame: 108 Zdravie vemena: 100
Telenie maternálne: 108 Zdravie paznechtov: 106
Prod. život: 119 Reprod. ochorenia: 108
Som. bunky: 100 Metabol. ochorenia: 106
Zdravie teliat: 116
DD kontrola: 102

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 114
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 112
Hĺbka tela plytké
hlboké 98
Šírka hrudníka úzky
široký 96
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 90
Šírka panvy úzka
široká 108
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 97
Uhol paznechtu plochý
strmý 98
Pätový kĺb plný
suchý 115
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 101
Chodivosť min
max 107
Výška vemena nízke
vysoké 118
Závesný väz nezreteľný
zretelný 112
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 104
Post. z. ceckov od seba
k sebe 99
Upn. p. vemena volné
pevné 105
Hĺbka vemena hlboké
plytké 102
Dľžka ceckov krátke
dlhé 109