SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 12/2023

Parino Red

ŠT-REG: PTR-005  | Reg No: DEU 001404580611
Pace Red x Damaris  |  NAR: 19/02/2018
Beta kaz: A1A2 |  Kappa kaz: AE | 
  • Obdivuhodná produkcia mlieka
  • Super vemeno aj končatiny
  • Excelentný produkčný život
  • Vynikajúca plodnosť


Indexy Produkcia Typ
RZG: 133 Mlieko: 1791 Typ: 109
RZEuro: 1435 tuk: 26 Vemeno: 103
RZM: 127 tuk%: -0.43 Končatiny: 112
RZD: 0 Bielkoviny: 44 Typ spoľ.: 73
RZPerz: 0 Bielkoviny%: -0.16
Prod. spoľ.: 86

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 105 Plodnosť: 108 Zdravie: 104
Telenie priame: 108 Zdravie vemena: 96
Telenie maternálne: 108 Zdravie paznechtov: 104
Prod. život: 121 Reprod. ochorenia: 108
Som. bunky: 102 Metabol. ochorenia: 105
Zdravie teliat: 111
DD kontrola: 99

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 107
Ml. charakter nevýrazný výrazný 100
Hĺbka tela plytké
hlboké 95
Šírka hrudníka úzky
široký 96
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 89
Šírka panvy úzka
široká 106
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 99
Uhol paznechtu plochý strmý 100
Pätový kĺb plný
suchý 116
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 99
Predné končatiny min
max 0
Chodivosť min
max 107
Výška vemena nízke
vysoké 102
Závesný väz nezreteľný
zretelný 111
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 105
Post. z. ceckov od seba
k sebe 101
Upn. p. vemena volné
pevné 98
Hĺbka vemena hlboké
plytké 98
Dľžka ceckov krátke
dlhé 106