SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2023

Momo Red P

Momo Red P |  NAR: 12.06.2021  | ŠT-REG: MNY-001  | Reg. No.: DEU 0010833519
Beta kaz: A2A2 |  Kappa kaz: AB | 
  • Super produkcia mlieka s vyššími zložkami
  • Nízke somatické bunky, veľmi ľahké telenie
  • Krásne vemená s dlhšími ceckami
  • Výborné zdravie aj zdravie telia


Indexy Produkcia Typ
RZG: 148 Mlieko: 1164 Typ: 117
RZEuro: 2113 tuk: 82 Vemeno: 111
RZM: 147 tuk%: 0.33 Končatiny: 105
Bielkoviny: 57 Typ spoľ.: 0
Bielkoviny%: 0.15
Prod. spoľ.: 0

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 118 Plodnosť: 98 Zdravie: 115
Telenie priame: 121 Zdravie vemena: 112
Telenie maternálne: 117 Zdravie paznechtov: 106
Prod. život: 111 Reprod. ochorenia: 105
Som. bunky: 117 Metabol. ochorenia: 103
Zdravie teliat: 115
DD kontrola: 99

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 108
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 108
Hĺbka tela plytké
hlboké 110
Šírka hrudníka úzky
široký 107
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 94
Šírka panvy úzka
široká 112
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 110
Uhol paznechtu plochý strmý 100
Pätový kĺb plný
suchý 104
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 104
Chodivosť min
max 102
Výška vemena nízke
vysoké 110
Závesný väz nezreteľný
zretelný 106
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 106
Post. z. ceckov od seba
k sebe 113
Upn. p. vemena volné
pevné 107
Hĺbka vemena hlboké
plytké 113
Dľžka ceckov krátke
dlhé 119