SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2023

Step Red

NAR: 19/11/2013  | ŠT-REG: MED-080  | Reg. No.: DEU 000356650139
Beta kaz: A1A2 |  Kappa kaz: AB | 

Nyali P

  • Takmer nekonečná produkcia
  • Vynikajúca somatika
  • Ľahké telenie, vhodný na jalovice
  • Bezproblémové zdravie


Indexy Produkcia Typ
RZG: 128 Mlieko: 2387 Typ: 109
RZEuro: 1066 tuk: 31 Vemeno: 109
RZM: 135 tuk%: -0.58 Končatiny: 102
Bielkoviny: 58 Typ spoľ.: 94
Bielkoviny%: -0.22
Prod. spoľ.: 98

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 0 Plodnosť: 99 Zdravie: 103
Telenie priame: 111 Zdravie vemena: 99
Telenie maternálne: 106 Zdravie paznechtov: 101
Prod. život: 105 Reprod. ochorenia: 104
Som. bunky: 115 Metabol. ochorenia: 103
Zdravie teliat: 113
DD kontrola: 93

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 107
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 114
Hĺbka tela plytké
hlboké 94
Šírka hrudníka úzky
široký 96
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 93
Šírka panvy úzka
široká 98
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 109
Uhol paznechtu plochý
strmý 98
Pätový kĺb plný
suchý 94
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 107
Chodivosť min
max 104
Výška vemena nízke
vysoké 115
Závesný väz nezreteľný
zretelný 106
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 117
Post. z. ceckov od seba
k sebe 116
Upn. p. vemena volné
pevné 103
Hĺbka vemena hlboké
plytké 104
Dľžka ceckov krátke
dlhé 85