SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

Step Red

NAR: 19/11/2013  | ŠT-REG: MED-080  | Reg. No.: DEU 000356650139
Beta kaz: A1A2 |  Kappa kaz: AB | 

Nyali P

  • Vytrvalo nemecká TOP 1
  • Takmer nekonečná produkcia
  • Vynikajúci produkčný život, nízka somatika
  • Ľahké telenie, vhodný na jalovice


Indexy Produkcia Typ
RZG: 133 Mlieko: 1495 Typ: 112
RZEuro: 1261 tuk: 37 Vemeno: 110
RZM: 139 tuk%: -0.57 Končatiny: 104
Bielkoviny: 62 Typ spoľ.: 92
Bielkoviny%: -0.22
Prod. spoľ.: 0

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 0 Plodnosť: 96 Zdravie: 103
Telenie priame: 110 Zdravie vemena: 102
Telenie maternálne: 106 Zdravie paznechtov: 101
Prod. život: 108 Reprod. ochorenia: 101
Som. bunky: 116 Metabol. ochorenia: 102
Zdravie teliat: 116
DD kontrola: 93

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 108
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 113
Hĺbka tela plytké
hlboké 97
Šírka hrudníka úzky
široký 98
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 92
Šírka panvy úzka
široká 99
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 107
Uhol paznechtu plochý
strmý 102
Pätový kĺb plný
suchý 91
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 107
Výška vemena nízke
vysoké 117
Závesný väz nezreteľný
zretelný 102
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 114
Post. z. ceckov od seba
k sebe 111
Upn. p. vemena volné
pevné 105
Hĺbka vemena hlboké
plytké 105
Dľžka ceckov krátke
dlhé 86