SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

Stern Red

NAR: 02/10/2017  | ŠT-REG: SYX-001  | Reg. No.: NLD 000668111302
Beta kaz: A1A2 |  Kappa kaz: BB | 

Stern Red

  • Výborná produkcia mlieka s plusovými zložkami
  • Skvelý typ
  • Veľmi ľahké telenie
  • κ-kazeín BB


Indexy Produkcia Typ
RZG: 143 Mlieko: 785 Typ: 124
RZEuro: 1703 tuk: 56 Vemeno: 113
RZM: 129 tuk%: 0.25 Končatiny: 129
Bielkoviny: 32 Typ spoľ.: 73
Bielkoviny%: 0.05
Prod. spoľ.: 0

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 0 Plodnosť: 102 Zdravie: 119
Telenie priame: 121 Zdravie vemena: 106
Telenie maternálne: 104 Zdravie paznechtov: 112
Prod. život: 118 Reprod. ochorenia: 107
Som. bunky: 104 Metabol. ochorenia: 113
Zdravie teliat: 104
DD kontrola: 122

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 101
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 98
Hĺbka tela plytké
hlboké 98
Šírka hrudníka úzky
široký 99
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 106
Šírka panvy úzka
široká 88
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 88
Uhol paznechtu plochý
strmý 108
Pätový kĺb plný
suchý 114
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 123
Výška vemena nízke
vysoké 116
Závesný väz nezreteľný
zretelný 99
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 124
Post. z. ceckov od seba
k sebe 125
Upn. p. vemena volné
pevné 117
Hĺbka vemena hlboké
plytké 110
Dľžka ceckov krátke
dlhé 82