SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2022

Biker Red

NAR: 03/11/2016  | ŠT-REG: BKM-020  | Reg. No.: DEU 000359921832
Beta kaz: A2B |  Kappa kaz: AB | 

Biker Red

  • Plusové bielkoviny
  • Nízke somatické bunky
  • Ľahké telenie
  • Vynikajúci index zdravia
  • Matka RS Charlote 1. laktácia: 10 202kgM, 3,93% 401kgT, 3,66% 373kgB


Indexy Produkcia Typ
RZG: 119 Mlieko: 672 Typ: 103
RZEuro: 772 tuk: 8 Vemeno: 97
RZM: 112 tuk%: -0.2 Končatiny: 111
Bielkoviny: 20 Typ spoľ.: 81
Bielkoviny%: -0.03
Prod. spoľ.: 76

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 0 Plodnosť: 112 Zdravie: 112
Telenie priame: 108 Zdravie vemena: 104
Telenie maternálne: 115 Zdravie paznechtov: 111
Prod. život: 107 Reprod. ochorenia: 106
Som. bunky: 117 Metabol. ochorenia: 105
Zdravie teliat: 96
DD kontrola: 107

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 97
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 92
Hĺbka tela plytké hlboké 100
Šírka hrudníka úzky
široký 105
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 93
Šírka panvy úzka
široká 98
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 106
Uhol paznechtu plochý strmý 100
Pätový kĺb plný
suchý 105
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 111
Chodivosť min
max 108
Výška vemena nízke
vysoké 96
Závesný väz nezreteľný
zretelný 115
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 105
Post. z. ceckov od seba
k sebe 113
Upn. p. vemena volné
pevné 93
Hĺbka vemena hlboké
plytké 96
Dľžka ceckov krátke
dlhé 105