SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2023

Biker Red

NAR: 03/11/2016  | ŠT-REG: BKM-020  | Reg. No.: DEU 000359921832
Beta kaz: A2B |  Kappa kaz: AB | 

Biker Red

  • Plusové bielkoviny
  • Nízke somatické bunky
  • Ľahké telenie
  • Vynikajúci index zdravia
  • Matka RS Charlote 1. laktácia: 10 202kgM, 3,93% 401kgT, 3,66% 373kgB


Indexy Produkcia Typ
RZG: 121 Mlieko: 647 Typ: 101
RZEuro: 864 tuk: 5 Vemeno: 90
RZM: 110 tuk%: -0.22 Končatiny: 115
Bielkoviny: 19 Typ spoľ.: 83
Bielkoviny%: -0.04
Prod. spoľ.: 76

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 0 Plodnosť: 113 Zdravie: 112
Telenie priame: 108 Zdravie vemena: 104
Telenie maternálne: 115 Zdravie paznechtov: 111
Prod. život: 115 Reprod. ochorenia: 106
Som. bunky: 116 Metabol. ochorenia: 105
Zdravie teliat: 96
DD kontrola: 107

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 97
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 88
Hĺbka tela plytké
hlboké 103
Šírka hrudníka úzky
široký 110
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 90
Šírka panvy úzka široká 100
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 106
Uhol paznechtu plochý
strmý 102
Pätový kĺb plný
suchý 111
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 111
Chodivosť min
max 110
Výška vemena nízke
vysoké 89
Závesný väz nezreteľný
zretelný 108
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 104
Post. z. ceckov od seba
k sebe 112
Upn. p. vemena volné
pevné 90
Hĺbka vemena hlboké
plytké 90
Dľžka ceckov krátke
dlhé 105