SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

Biker Red

NAR: 03/11/2016  | ŠT-REG: BKM-020  | Reg. No.: DEU 000359921832
Beta kaz: A2B |  Kappa kaz: AB | 

Biker Red

 • Výborná produkcia mlieka b-kazeín: A2B k-kazeín: AB
 • Plusové bielkoviny
 • Nízke somatické bunky
 • Matka RS Charlote 1. laktácia: 10 202kgM, 3,93% 401kgT, 3,66% 373kgB
 • Ľahké telenie
 • Vynikajúci index zdravia


Indexy Produkcia Typ
RZG: 122 Mlieko: 303 Typ: 112
RZEuro: 794 tuk: 12 Vemeno: 108
RZM: 111 tuk%: -0.01 Končatiny: 112
Bielkoviny: 17 Typ spoľ.: 74
Bielkoviny%: 0.07
Prod. spoľ.: 0

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 0 Plodnosť: 112 Zdravie: 111
Telenie priame: 111 Zdravie vemena: 103
Telenie maternálne: 114 Zdravie paznechtov: 111
Prod. život: 107 Reprod. ochorenia: 108
Som. bunky: 112 Metabol. ochorenia: 102
Zdravie teliat: 101
DD kontrola: 107

 • 80
 • 90
 • 100
 • 110
 • 120
Rámec malý
velký 99
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 97
Hĺbka tela plytké
hlboké 97
Šírka hrudníka úzky
široký 103
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 90
Šírka panvy úzka široká 100
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 104
Uhol paznechtu plochý strmý 100
Pätový kĺb plný
suchý 105
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 113
Výška vemena nízke
vysoké 103
Závesný väz nezreteľný
zretelný 117
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 111
Post. z. ceckov od seba
k sebe 119
Upn. p. vemena volné
pevné 103
Hĺbka vemena hlboké
plytké 104
Dľžka ceckov krátke
dlhé 101