SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2021

Pargo Red

NAR: 22/12/2017  | ŠT-REG: MGL-064  | Reg. No.: NLD 000594341309
Beta kaz: A1A1 |  Kappa kaz: BB | 
  • Skvelá produkcia mlieka, tuku aj bielkovín
  • Nádherné vemeno
  • Nízke somatické bunky
  • Kappa kazeín BB


Indexy Produkcia Typ
RZG: 142 Mlieko: 1431 Typ: 121
RZEuro: 1758 tuk: 58 Vemeno: 122
RZM: 136 tuk%: 0 Končatiny: 102
Bielkoviny: 46 Typ spoľ.: 71
Bielkoviny%: -0.03
Prod. spoľ.: 74

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 0 Plodnosť: 107 Zdravie: 112
Telenie priame: 105 Zdravie vemena: 107
Telenie maternálne: 109 Zdravie paznechtov: 105
Prod. život: 115 Reprod. ochorenia: 110
Som. bunky: 116 Metabol. ochorenia: 102
Zdravie teliat: 103
DD kontrola: 102

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 123
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 119
Hĺbka tela plytké
hlboké 101
Šírka hrudníka úzky
široký 91
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 110
Šírka panvy úzka
široká 103
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 115
Uhol paznechtu plochý
strmý 93
Pätový kĺb plný
suchý 104
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 101
Výška vemena nízke
vysoké 129
Závesný väz nezreteľný
zretelný 108
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 112
Post. z. ceckov od seba
k sebe 109
Upn. p. vemena volné
pevné 109
Hĺbka vemena hlboké
plytké 114
Dľžka ceckov krátke
dlhé 90