SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (DE BAZA RED)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2023

Pargo Red

NAR: 22/12/2017  | ŠT-REG: MGL-064  | Reg. No.: NLD 000594341309
Beta kaz: A1A1 |  Kappa kaz: BB | 
  • Skvelá produkcia mlieka, tuku aj bielkovín
  • Nádherné vemeno
  • Nízke somatické bunky
  • Kappa kazeín BB


Indexy Produkcia Typ
RZG: 140 Mlieko: 1328 Typ: 121
RZEuro: 1662 tuk: 55 Vemeno: 121
RZM: 134 tuk%: 0.01 Končatiny: 102
Bielkoviny: 44 Typ spoľ.: 72
Bielkoviny%: -0.02
Prod. spoľ.: 75

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 0 Plodnosť: 107 Zdravie: 112
Telenie priame: 113 Zdravie vemena: 106
Telenie maternálne: 111 Zdravie paznechtov: 104
Prod. život: 112 Reprod. ochorenia: 110
Som. bunky: 118 Metabol. ochorenia: 103
Zdravie teliat: 106
DD kontrola: 103

  • 80
  • 90
  • 100
  • 110
  • 120
Rámec malý
velký 124
Ml. charakter nevýrazný
výrazný 119
Hĺbka tela plytké
hlboké 101
Šírka hrudníka úzky
široký 90
Sklon panvy zdvihnutá
zrazená 110
Šírka panvy úzka
široká 101
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 114
Uhol paznechtu plochý
strmý 93
Pätový kĺb plný
suchý 104
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 103
Chodivosť min
max 105
Výška vemena nízke
vysoké 129
Závesný väz nezreteľný
zretelný 108
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 111
Post. z. ceckov od seba
k sebe 109
Upn. p. vemena volné
pevné 110
Hĺbka vemena hlboké
plytké 115
Dľžka ceckov krátke
dlhé 89