SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2023

Relax-Red

NAAB: 307HO00064  | Reg No: HONLD000571815502  | ŠT-REG: MGL-081
Koepon Oh Relax-Red-ET  | RCC: TC TL TP TV TY  | Haplo typy: HRR
Rubels Red x Salvatore RC x Rubicon |  NAR: 08.12.2019
Beta kaz: A1A2 |  Kappa kaz: BE | 
  • Výborné mlieko s plusovými zložkami
  • Dlhší produkčný život
  • Exkluzívny typ
  • Nižšie somatické bunky

USDA /


Indexy Produkcia Typ
TPI: 2694 Mlieko: 920 Typ: 2.04
Net Merit: 606 Tuk: 59 Vemeno: 1.68
NM Syr: 615 Tuk%: 0.08 Končatiny.: 1.48
NM Pastva: 0 Biel.: 34 Typ spoľ.: 79
Konv. krmiva: 137 Biel.%: 0.02
Rezid. príjem krmiva: 11
DWP$: 0 Prod. spoľ.: 81

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 2.6 Plodnosť: -0.4 Index zdravia: 4.1
Telenie dcér: 2.5 Zabrez. dcér: -0.6 Mastitída: 0.1
Dĺžka teľnosti: -0.7 Zabrez. na jaloviciach: 1.2 Zadržaná placenta: -0.3
Skoré prvé otelenie: -0.8 Zabrez. na kravách: -0.3 Metritída: 2.1
Mŕtvonar. teľatá: 6 Vlastné zabrez. býka: 0 Mliečna horúčka: 0.3
Mŕtvonar. teľatá dcér: 4.6 Ketóza: 1.3
Prod. život: 4.2 Torzia slezu: 0.7
Prežívateľnosť: 1.9
Prežívateľnosť jalovíc: 0.2
Som. bunky: 2.72
Úspora krmiva: -129
Spúšťanie mlieka: 90

HA USDA /
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 1.95
Šírka hrudníka úzky
široký 0.72
Hĺbka tela plytké
hlboké 0.73
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 1.08
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 0.63
Šírka zadku úzky
široký 1.50
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 1.05
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 1.85
Uhol paznechtu plochý
strmý 1.68
Skóre končatín nízke
vysoké 1.80
Upnutie pr. štvrtí voľné
pevné 2.16
Výška vemena nizke
vysoké 2.50
Šírka vemena úzke
široké 2.18
Závesný väz nezreteľný
výrazný 0.69
Hĺbka vemena hlboké
plytké 2.05
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 1.05
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 0.74
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 0.76

Dáta aktualizovane k 08/2023