SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2023

Dave

NAAB: 307HO00067  | Reg No: HONLD000685815793  | ŠT-REG: SRE-053
Dg Dave  | RCC: RC  | Haplo typy: HHR
Altaaltuve x Altatopshot x Rubicon |  NAR: 27.10.2019
Beta kaz: A1A2 |  Kappa kaz: BB | 
  • Zaujímavý, u nás nepoužívaný pôvod
  • Perfektná produkcia s plusovými zložkami
  • Super somatika, pozitívna celková plodnosť, kappa kazeín BB
  • Typ ako zo škatuľky

USDA /


Indexy Produkcia Typ
TPI: 2759 Mlieko: 1567 Typ: 1.08
Net Merit: 777 Tuk: 70 Vemeno: 0.77
NM Syr: 788 Tuk%: 0.03 Končatiny.: 0.32
NM Pastva: 0 Biel.: 58 Typ spoľ.: 80
Konv. krmiva: 203 Biel.%: 0.03
Rezid. príjem krmiva: -57
DWP$: 0 Prod. spoľ.: 81

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 1.9 Plodnosť: -0.1 Index zdravia: 4.7
Telenie dcér: 2.3 Zabrez. dcér: -1 Mastitída: 1.6
Dĺžka teľnosti: -3.1 Zabrez. na jaloviciach: 1.2 Zadržaná placenta: -0.1
Skoré prvé otelenie: 6.3 Zabrez. na kravách: -1.1 Metritída: 0.8
Mŕtvonar. teľatá: 5.4 Vlastné zabrez. býka: 0 Mliečna horúčka: 0
Mŕtvonar. teľatá dcér: 5 Ketóza: 1.6
Prod. život: 4.3 Torzia slezu: 0.5
Prežívateľnosť: 1.3
Prežívateľnosť jalovíc: 1.2
Som. bunky: 2.74
Úspora krmiva: -61
Spúšťanie mlieka: 96

HA USDA /
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 1.22
Šírka hrudníka úzky
široký 0.90
Hĺbka tela plytké
hlboké 0.61
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 0.89
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený -0.02
Šírka zadku úzky
široký 1.26
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 0.29
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 0.66
Uhol paznechtu plochý
strmý 0.60
Skóre končatín nízke
vysoké 0.53
Upnutie pr. štvrtí voľné
pevné 1.06
Výška vemena nizke
vysoké 1.27
Šírka vemena úzke
široké 1.68
Závesný väz nezreteľný
výrazný 0.12
Hĺbka vemena hlboké
plytké 0.76
Post. pr. ceckov od seba k sebe 0.00
Post. zad. ceckov od seba
k sebe -0.27
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 0.46

Dáta aktualizovane k 08/2023