SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 12/2023

Salsa-Red

NAAB: 007HO14696  | Reg No: HO840003146997810  | ŠT-REG: MGL-084
Melarry Argo Salsa-Red-ET  | RCC: CD TD TL TM TP TV TY  | Haplo typy: HRR HCD1
Argo x Jedi x Main Event |  NAR: 23.01.2018
Beta kaz: A2A2 |  Kappa kaz: BB | 

Aprilday Salsa Tiamo-Red

  • A2A2 BB kazeíny
  • Výrazne upnuté, plytšie vemeno
  • Vyššie zložky
  • Výborná odolnosť voči hodnoteným ochoreniam, plusové vlastné zabrezávanie býka

USDA 12/2023


Indexy Produkcia Typ
TPI: 2643 Mlieko: 567 Typ: 0.51
Net Merit: 693 Tuk: 58 Vemeno: 1.16
NM Syr: 715 Tuk%: 0.13 Končatiny.: 0.06
NM Pastva: 0 Biel.: 47 Typ spoľ.: 91
Konv. krmiva: 187 Biel.%: 0.1
Rezid. príjem krmiva: -26
DWP$: 918 Prod. spoľ.: 96

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 2.5 Plodnosť: -0.1 Index zdravia: 5.5
Telenie dcér: 2.1 Zabrez. dcér: -0.3 Mastitída: 2
Dĺžka teľnosti: -0.4 Zabrez. na jaloviciach: -0.4 Zadržaná placenta: 0.1
Skoré prvé otelenie: 0.6 Zabrez. na kravách: 0.7 Metritída: 1.3
Mŕtvonar. teľatá: 6.8 Vlastné zabrez. býka: 0.6 Mliečna horúčka: 0
Mŕtvonar. teľatá dcér: 5.5 Ketóza: 0.7
Prod. život: 3.6 Torzia slezu: 0.4
Prežívateľnosť: 0.7
Prežívateľnosť jalovíc: 0.6
Som. bunky: 2.73
Úspora krmiva: 135
Spúšťanie mlieka: 96

HA USDA 12/2023
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 0.23
Šírka hrudníka úzky
široký -0.86
Hĺbka tela plytké
hlboké -1.06
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný -0.16
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 0.91
Šírka zadku úzky
široký -0.85
Z. konč. zboku strmé
šabľovité -0.70
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 0.03
Uhol paznechtu plochý
strmý 0.54
Skóre končatín nízke
vysoké 0.12
Upnutie pr. štvrtí voľné
pevné 0.89
Výška vemena nizke
vysoké 1.66
Šírka vemena úzke
široké 0.91
Závesný väz nezreteľný
výrazný 0.81
Hĺbka vemena hlboké
plytké 1.36
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 0.84
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 0.96
Dĺžka ceckov krátke
dlhé -1.24

Dáta aktualizovane k 12/2023