SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2023

Alphabet

NAAB: 007HO14320  | Reg No: HO840003142934708  | ŠT-REG: MGL-097
Ocd Helix Alphabet-ET  | RCC: TC TD TL TP TR TV TY
Helix x Yoder x Day |  NAR: 29.04.2017
Beta kaz: A1A2 |  Kappa kaz: AB | 

4M: Shottle America

  • Aktuálna TOP 6, USDA August 2022
  • Vynikajúce mlieko, skvostná produkcia tuku
  • Výborne hodnotené vemeno
  • Mimoriadna konverzia krmiva

USDA /


Indexy Produkcia Typ
TPI: 2916 Mlieko: 2743 Typ: 1.48
Net Merit: 941 Tuk: 107 Vemeno: 1.42
NM Syr: 934 Tuk%: 0.01 Končatiny.: -0.14
NM Pastva: 0 Biel.: 70 Typ spoľ.: 99
Konv. krmiva: 301 Biel.%: -0.05
Rezid. príjem krmiva: -27
DWP$: 958 Prod. spoľ.: 99

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 2.1 Plodnosť: -0.9 Index zdravia: 1.9
Telenie dcér: 2.7 Zabrez. dcér: -1.6 Mastitída: 0.1
Dĺžka teľnosti: -2.1 Zabrez. na jaloviciach: 2.4 Zadržaná placenta: -0.2
Skoré prvé otelenie: 0.5 Zabrez. na kravách: -0.8 Metritída: 0.2
Mŕtvonar. teľatá: 5.3 Vlastné zabrez. býka: 0.1 Mliečna horúčka: 0.2
Mŕtvonar. teľatá dcér: 4.4 Ketóza: 0.7
Prod. život: 3.2 Torzia slezu: 0.7
Prežívateľnosť: -2.3
Prežívateľnosť jalovíc: 1.1
Som. bunky: 2.98
Úspora krmiva: 108
Spúšťanie mlieka: 108

HA USDA /
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 1.60
Šírka hrudníka úzky
široký -0.34
Hĺbka tela plytké
hlboké -0.14
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 1.47
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 1.43
Šírka zadku úzky
široký 0.24
Z. konč. zboku strmé
šabľovité -1.43
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné -0.38
Uhol paznechtu plochý
strmý 1.65
Skóre končatín nízke
vysoké 0.33
Upnutie pr. štvrtí voľné
pevné 1.75
Výška vemena nizke
vysoké 2.56
Šírka vemena úzke
široké 1.87
Závesný väz nezreteľný
výrazný -0.13
Hĺbka vemena hlboké
plytké 2.04
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 0.80
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 0.46
Dĺžka ceckov krátke
dlhé -2.19

Dáta aktualizovane k 08/2023