SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2024

Mellencamp

NAAB: 007HO15204  | Reg No: HO840003150997179  | ŠT-REG: AAK-005
Fly-Higher Mellencamp-ET  | RCC: TC TD TE TL TM TP TR TV TY
Renegade x Samurai x Supershot |  NAR: 19.02.2019
Beta kaz: A2A2 |  Kappa kaz: BB | 
M: 30313 | 

MMM: EDG Mace Mogul Maddi

  • Vyšší obsah zložiek a dobrá produkcia
  • Typ aj zdravie, plusové hodnoty pre odolnosť voči mastitíde, metritíde a ketóze
  • Výborná plodnosť
  • A2A2 BB kazeíny

USDA /


Indexy Produkcia Typ
TPI: 2885 Mlieko: 1298 Typ: 1.71
Net Merit: 813 Tuk: 70 Vemeno: 1.38
NM Syr: 829 Tuk%: 0.07 Končatiny.: 0.99
NM Pastva: 0 Biel.: 67 Typ spoľ.: 93
Konv. krmiva: 225 Biel.%: 0.09
Rezid. príjem krmiva: -43
DWP$: 709 Prod. spoľ.: 94

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 2.2 Plodnosť: 1 Index zdravia: 5.4
Telenie dcér: 2 Zabrez. dcér: 0.3 Mastitída: 0.9
Dĺžka teľnosti: -2.1 Zabrez. na jaloviciach: 2.4 Zadržaná placenta: 0.1
Skoré prvé otelenie: 3.8 Zabrez. na kravách: 1.6 Metritída: 2.1
Mŕtvonar. teľatá: 6 Vlastné zabrez. býka: 0.1 Mliečna horúčka: 0
Mŕtvonar. teľatá dcér: 4.4 Ketóza: 2.3
Prod. život: 3.9 Torzia slezu: 0.5
Prežívateľnosť: -0.7
Prežívateľnosť jalovíc: 0.6
Som. bunky: 2.99
Úspora krmiva: -5
Spúšťanie mlieka: 96

HA USDA /
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 1.03
Šírka hrudníka úzky
široký 0.61
Hĺbka tela plytké
hlboké 0.57
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 1.11
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 1.22
Šírka zadku úzky
široký 0.71
Z. konč. zboku strmé
šabľovité 1.20
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 1.55
Uhol paznechtu plochý
strmý 0.53
Skóre končatín nízke
vysoké 1.10
Upnutie pr. štvrtí voľné
pevné 2.01
Výška vemena nizke
vysoké 1.41
Šírka vemena úzke
široké 1.30
Závesný väz nezreteľný
výrazný 1.05
Hĺbka vemena hlboké
plytké 1.63
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 1.31
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 1.50
Dĺžka ceckov krátke
dlhé -0.12

Dáta aktualizovane k 04/2024