SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 08/2023

Maydancer

NAAB: 307HO00084  | Reg No: HONLD000560886737  | ŠT-REG: STD-001
3star Oh Maydancer
Aquilla Stardancer x Crimson x Granite |  NAR: 06.09.2021
Beta kaz: A1A2 |  Kappa kaz: BE | 
  • Smotanové mlieko
  • Super somatika, preživateľnosť aj plodnosť
  • Nádherné vemeno
  • Pozitívne hodnotenie odolnosti voči ochorenia,

USDA /


Indexy Produkcia Typ
TPI: 2919 Mlieko: 964 Typ: 1.11
Net Merit: 930 Tuk: 89 Vemeno: 1.57
NM Syr: 947 Tuk%: 0.18 Končatiny.: -0.23
NM Pastva: 0 Biel.: 47 Typ spoľ.: 78
Konv. krmiva: 218 Biel.%: 0.06
Rezid. príjem krmiva: -31
DWP$: 982 Prod. spoľ.: 79

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 2.4 Plodnosť: 1.5 Index zdravia: 5
Telenie dcér: 2.1 Zabrez. dcér: 1 Mastitída: 0.9
Dĺžka teľnosti: -1.8 Zabrez. na jaloviciach: 2.5 Zadržaná placenta: 0.5
Skoré prvé otelenie: 2.8 Zabrez. na kravách: 3 Metritída: 1.7
Mŕtvonar. teľatá: 5.9 Vlastné zabrez. býka: 0 Mliečna horúčka: 0
Mŕtvonar. teľatá dcér: 3.5 Ketóza: 1.6
Prod. život: 5.8 Torzia slezu: 0.5
Prežívateľnosť: 2.5
Prežívateľnosť jalovíc: 1.1
Som. bunky: 2.68
Úspora krmiva: -20
Spúšťanie mlieka: 98

HA USDA /
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 1.09
Šírka hrudníka úzky
široký 0.06
Hĺbka tela plytké
hlboké -0.19
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný -0.10
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 0.64
Šírka zadku úzky
široký 0.07
Z. konč. zboku strmé
šabľovité -0.62
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné -0.24
Uhol paznechtu plochý
strmý 0.98
Skóre končatín nízke
vysoké 0.04
Upnutie pr. štvrtí voľné
pevné 2.16
Výška vemena nizke
vysoké 1.32
Šírka vemena úzke
široké 1.20
Závesný väz nezreteľný
výrazný 1.49
Hĺbka vemena hlboké
plytké 2.43
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 1.54
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 1.79
Dĺžka ceckov krátke
dlhé -0.32

Dáta aktualizovane k 08/2023