SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 12/2023

TRumpet-Red

NAAB: 014HO15369  | Reg No: HO840003201598567  | ŠT-REG: RND-001
Aprilday Ron TRumpet-Red-ET  | RCC: TC TD TL TP TV TY  | Haplo typy: HRR
Ronald RC x Helix x Entitle RC |  NAR: 19.11.2019
Beta kaz: A1A1 |  Kappa kaz: BB | 

MMM: AprilDay Aikman Fendant

  • Plusový obsah zložiek
  • Excelentné somatiky, vyššia plodnosť, ľahké telenie
  • Zlepšuje odolnosť voči hodnoteným chorobám
  • Parádne upnuté plytšie vemeno

USDA 12/2023


Indexy Produkcia Typ
TPI: 2729 Mlieko: 713 Typ: 0.97
Net Merit: 777 Tuk: 61 Vemeno: 1.61
NM Syr: 788 Tuk%: 0.12 Končatiny.: 0.89
NM Pastva: 0 Biel.: 26 Typ spoľ.: 81
Konv. krmiva: 166 Biel.%: 0.01
Rezid. príjem krmiva: -97
DWP$: 965 Prod. spoľ.: 82

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 1.4 Plodnosť: 1.2 Index zdravia: 8.1
Telenie dcér: 2.3 Zabrez. dcér: 1.2 Mastitída: 2.7
Dĺžka teľnosti: -2.2 Zabrez. na jaloviciach: 3 Zadržaná placenta: 0.4
Skoré prvé otelenie: -1.3 Zabrez. na kravách: 1.7 Metritída: 1.7
Mŕtvonar. teľatá: 4.9 Vlastné zabrez. býka: -1.9 Mliečna horúčka: 0.1
Mŕtvonar. teľatá dcér: 4.1 Ketóza: 1.7
Prod. život: 5.5 Torzia slezu: 0.7
Prežívateľnosť: 1.1
Prežívateľnosť jalovíc: 0.8
Som. bunky: 2.57
Úspora krmiva: 233
Spúšťanie mlieka: 98

HA USDA 12/2023
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 0.18
Šírka hrudníka úzky
široký -0.89
Hĺbka tela plytké
hlboké -0.88
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný -0.01
Sklon zadku zdvihnutý
zrazený 0.38
Šírka zadku úzky
široký -1.39
Z. konč. zboku strmé
šabľovité -0.43
Z. konč. zozadu zbiehavé
paralelné 0.90
Uhol paznechtu plochý
strmý 1.09
Skóre končatín nízke
vysoké 0.84
Upnutie pr. štvrtí voľné
pevné 1.68
Výška vemena nizke
vysoké 2.28
Šírka vemena úzke
široké 1.07
Závesný väz nezreteľný
výrazný 0.19
Hĺbka vemena hlboké
plytké 1.87
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 0.90
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 0.13
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 0.05

Dáta aktualizovane k 12/2023