SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.

Holstein (US BAZA)

SBSAS

Dáta aktualizovane k 04/2024

TRyout

NAAB: 307HO00095  | Reg No: HOSVK000813684005  | ŠT-REG: TRM-001
TRyout
Try me x Samaritan x Achiever |  NAR: 24.07.2021
Beta kaz: A1A2 |  Kappa kaz: AB | 
  • Super produkcia mlieka s pozitívnymi zložkami
  • Skvelá plodnosť, mimoriadne nízke somatické bunky, vynikajúca odolnosť voči mastitíde
  • Dlhšie cecky, korektné vemeno
  • Vynikajúci produkčný život

USDA /


Indexy Produkcia Typ
TPI: 2786 Mlieko: 1655 Typ: 0.62
Net Merit: 875 Tuk: 52 Vemeno: 0.59
NM Syr: 887 Tuk%: -0.04 Končatiny.: -0.22
NM Pastva: 0 Biel.: 59 Typ spoľ.: 81
Konv. krmiva: 181 Biel.%: 0.03
Rezid. príjem krmiva: 94
DWP$: 761 Prod. spoľ.: 82

Manažment Reprodukcia Zdravie
Telenie: 2 Plodnosť: 1.2 Index zdravia: 9.7
Telenie dcér: 1.8 Zabrez. dcér: 0.3 Mastitída: 2.8
Dĺžka teľnosti: -0.9 Zabrez. na jaloviciach: 3.1 Zadržaná placenta: 0.5
Skoré prvé otelenie: 4.6 Zabrez. na kravách: 1.7 Metritída: 2.2
Mŕtvonar. teľatá: 5.6 Vlastné zabrez. býka: 0 Mliečna horúčka: 0
Mŕtvonar. teľatá dcér: 4.1 Ketóza: 3.2
Prod. život: 7.4 Torzia slezu: 0.9
Prežívateľnosť: 2.9
Prežívateľnosť jalovíc: 1
Som. bunky: 2.65
Úspora krmiva: -28
Spúšťanie mlieka: 98

HA USDA /
  • -2
  • -1
  • 0
  • 1
  • 2
Rámec malý
veľký 0.53
Šírka hrudníka úzky
široký -0.24
Hĺbka tela plytké
hlboké -0.06
Mliečny charakter nevýrazný
výrazný 0.68
Sklon zadku zdvihnutý zrazený 0.00
Šírka zadku úzky
široký -0.29
Z. konč. zboku strmé
šabľovité -0.77
Z. konč. zozadu zbiehavé paralelné 0.00
Uhol paznechtu plochý
strmý 0.43
Skóre končatín nízke
vysoké -0.13
Upnutie pr. štvrtí voľné
pevné 0.89
Výška vemena nizke
vysoké 0.54
Šírka vemena úzke
široké 0.47
Závesný väz nezreteľný
výrazný 0.60
Hĺbka vemena hlboké
plytké 1.11
Post. pr. ceckov od seba
k sebe 0.35
Post. zad. ceckov od seba
k sebe 0.42
Dĺžka ceckov krátke
dlhé 0.87

Dáta aktualizovane k 04/2024